1. Kokybės vadybos sistemos vadovas
  2. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos kokybės politika
  3. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos kokybės vadybos sistemos taikymo sritis
  4. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos KVS modelis
  5. Švenčionių rajono savivaldybės SSGG analizė 2019-2020 m.
  6. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos suinteresuotųjų šalių analizė
  7. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001 vidaus auditų atlikimo metodika
  8. Kokybės vadybos sistemos rizikų ir galimybių analizės metodikos įgyvendinimo Švenčionių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas
  9. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos veiklos tobulinimo veiksmų valdymo tvarkos aprašas
 2. KVS turinys
  Švenčionių rajono savivaldybės administracijos procesų schema
  1.1. Aplinkos apsaugos valdymas
  1.2. Vaiko teisių apsauga
  1.3. Civilinės metrikacijos paslaugų teikimas
  1.4. Sveikatos priežiūros valdymas
  1.5. Socialinės paramos ir socialinių paslaugų valdymas
  1.6. Kūno kultūros ir sporto puoselėjimas
  1.7. Jaunimo reikalų valdymas
  1.8. Teritorijų planavimas ir statybos leidimų valdymas
  1.9. Teisinių paslaugų teikimas
  1.10. Mobilizacijos valdymas
  1.11. Žemės ūkio valdymas
  1.12. Švietimas
  1.13. Kultūros puoselėjimas
  1.14. Licencijų valdymas
  1.15. Seniūnijų teikiamų paslaugų valdymas
  1.16. Archyvo paslaugų teikimas
  1.17. Valstybinė kalbos kontrolė
  1.18. Projektų valdymas
  1.19. Pirkimų valdymas
  1.20. Civilinės saugos valdymas
  1.21. Statybų valdymas
  1.22. Kultūros paveldo valdymas
  1.23. Transporto ir eismo organizavimas
  1.24. Viešosios tvarkos valdymas
  1.25. Miesto ir komunalinio ūkio tvarkymas
  1.26. Savivaldybės būsto nuomos mokesčio administravimas
  1.27. Transporto valdymas
  1.28. Techninės ir programinės įrangos valdymas
  1.29. Darbuotojų sauga ir sveikata
  1.30. Dokumentų ir duomenų įrašų valdymas
  1.31. Personalo valdymas ir mokymai
  1.32. Tarptautinis bendradarbiavimas
  1.33. Žemės nuomos valdymas
  1.34. Valstybės turto apskaitos valdymas
  1.35. Turto valdymas
  1.36. Apskaitos valdymas
  1.37. Biudžetinių įstaigų apskaitos valdymas
  1.38. Skaidrumo ir antikorupcijos valdymas
  1.39. Strateginis planavimas
  1.40. Biudžeto planavimas ir valdymas
  1.41. Vidaus auditai
  1.42. Metinių veiklos planų kūrimas ir vykdymas
  1.43. Statinių pripažinimas bešeimininkiu ir perėmimas savivaldybės nuosavybėn
  1.44. Tarybos sprendimų rengimas
  1.45. Vadybos vertinamoji analizė
  1.46. Tobulinimo veiksmų valdymas
  1.47. Matavimas, gerinimas ir analizė (Asaichi susirinkimai)
  1.48. Valstybinės žemės nuomos mokesčio valdymas

Comments are closed.

Close Search Window