SĮ „Švenčionių planas“ įregistruota 2003 metų kovo 25 dieną.
Registracijos Nr. SĮ. 2003-1.
Įmonės kodas 178997346.
Įmonės adresas Vilniaus g. 19, Švenčionys.
Telefonas (8 387) 66387, faksas (8 387) 66387.
El. paštas svencioniuplanas@svencionys.lt
 

Savivaldybės įmonė „Švenčionių planas“ savininkas – Švenčionių rajono savivaldybė, priklauso 100 % savininko kapitalo.

Savivaldybės įmonė „Švenčionių planas“ organai:
– savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – savivaldybės vykdomoji institucija;
– kolegialus valdymo organas – valdyba nesudaroma;
– vienasmenis valdymo organas – įmonės vadovas – direktorius. 

Nijolė Kurilienė, savivaldybės įmonės „Švenčionių planas“ vyriausioji buhalterė, laikinai vykdanti savivaldybės įmonės „Švenčionių planas“ direktoriaus funkcijas

 
Savivaldybės įmonės „Švenčionių planas“ teikiamų paslaugų kainos:
• projektavimo kainos;
• statinių (pastatų, patalpų) kadastrinių matavimų kainos.
 
2019 m. UAB „Švenčionių planas“ auditoriaus išvadametų veiklos ataskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. UAB „Švenčionių planas“ auditoriaus išvada, metų veiklos ataskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. UAB „Švenčionių planas“ auditoriaus išvada, metų veiklos ataskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. UAB „Švenčionių planas“ auditoriaus išvada, metų veiklos ataskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. UAB „Švenčionių planas“ auditoriaus išvada, metų veiklos ataskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys
 

Įmonės darbo laikas:
I–V 8.00–17.00 val.
Pietų pertrauka  12.00–13.00 val.

SĮ  „Švenčionių planas“ teikiamos paslaugos:
• 
projektavimas;
statinių kadastriniai matavimai;
 miesto ir kraštovaizdžio planavimo darbai;
• reklamos kūrimas;
• konsultacijų architektūros ir civilinės statybos srityje teikimas.


SĮ  „Švenčionių planas“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo  užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių

Darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės

2021 m.

2022 m.

Darbuotojų skaičius, vnt.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, Eur

Darbuotojų skaičius, vnt.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, Eur

Direktorius

1 (0,3 etato)

495

1 (0,3 etato)

508

Vyr. buhalteris

1 (0,3 etato)

254

1 (0,3 etato)

255

Projektuotojai

3 (2 etatai)

643

4 (2 etatai)

645

Įmonės vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

663

 

687

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ įregistruota juridinių asmenų registre 1991 m. liepos 1 d. Registracijos pažymėjimo Nr. 092648.
Įmonės kodas 178602952.
PVM mokėtojo kodas LT786029515.
Įmonės adresas Pašto g. 6A, Pabradė, 18175 Švenčionių r. sav.
Tel/faks. (8 387) 53 483, tel.( 8 387) 53 345
El. paštas info@pabradesku.lt.
Interneto tinklapis: http://www.pabradesku.lt/

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ vienintelis akcininkas Švenčionių rajono savivaldybė, priklauso 100 % akcijų.

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ organai yra šie:
– visuotinis akcininkų susirinkimas;
– kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba nesudaroma;
– kolegialus valdymo organas – valdyba nesudaroma;
– vienasmenis valdymo organas – vadovas.
UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ direktorius.

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ įstatai

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ 5-ių metų veiklos strateginis planas

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ lūkesčių raštas

2022 m.

2022 m. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ vadovo metinis pranešimas
2022 m. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ finansinių ataskaitų rinkinys
Viešinama informacija apie įmonės veiklą ir rezultatus.

2021 m.

2021 m. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ vadovo metinis pranešimas.
2021 m. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ finansinių ataskaitų rinkinys.
Viešinama informacija apie įmonės veiklą ir rezultatus.
2021 m. nepriklausomo auditoriaus išvada.

2020 m.

2020 m. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ vadovo metinis pranešimas.
2020 m. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ finansinių ataskaitų rinkinys.
Viešinama informacija apie įmonės veiklą ir rezultatus

2019 m.
2019 m. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ vadovo metinis pranešimas.
2019 m. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ finansinių ataskaitų rinkinys.

2018 m.
2018 m. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ vadovo metinis pranešimas.
2018 m. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m.
2017 m. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ vadovo metinis pranešimas.
2017 m. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m.
2016 m. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ vadovo metinis pranešimas.
2016 m. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ finansinių ataskaitų rinkinys.

2015 m.
2015 m. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ vadovo metinis pranešimas.
2015 m. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ finansinių ataskaitų rinkinys. 

Įmonės administracijos darbo laikas:
Pirmadienis–ketvirtadienis 8.00–17.00 val.
Penktadienis 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ teikiamos paslaugos:
• administruoja Pabradės ir Magūnų seniūnijų butų ir kitų patalpų savininkų bendrąją nuosavybę;
• vykdo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą;
• aptarnauja daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemas;
• teikia gyventojams ir organizacijoms komunalines paslaugas;
• eksploatuoja viešąją komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Pabradės ir Magūnų seniūnijose;
• tiekia šiluminę energiją, karštą vandenį;
• paskirsto elektros energiją;
• teikia transporto paslaugas;
• teikia skystų atliekų vežimo paslaugas,
• tiekia geriamąjį vandenį Pabradės mieste ir tiekia geriamąjį vandenį ir tvarko nuotekas kaimiškose seniūnijos;
• aptarnauja Pabradės ir Magūnų seniūnijose komunalinį ūkį: teikia gatvių, želdinių, kapinių, poilsio vietų tvarkymo paslaugas ir gatvių apšvietimo priežiūros paslaugas.

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ informacija apie 2022 m. pasiektus rezultatus, vykdant Atliekų tvarkymo ir teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų teikimo 2020 m. gruodžio 30 d. sutartį Nr. J-701 

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ informacija apie 2021 m. pasiektus rezultatus, vykdant Atliekų tvarkymo ir teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų teikimo 2020 m. gruodžio 30 d. sutartį Nr. J-701 

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“
darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Eil. Nr.

Darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės

2021 m.

2022 m.

Darbuotojų skaičius, vnt.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, Eur

Darbuotojų skaičius, vnt.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, Eur

1.

Administracijos vadovai

3

2116

3

2116

2.

Padalinių vadovai

10

1243

9

1451

3.

Buhalteriai, apskaitininkai, ekonomistė, teisininkė, vadybininkės, ekologė, IT admin.

8

992

8

1126

4.

Kvalifikuoti darbininkai (santechnikai, stalius, statybos darbininkai, suvirintojas, vairuotojai, traktorininkai)

29

897

26

943

5.

Nekvalifikuoti darbininkai (valytojai, krovikai ir kt.)

13

644

15

 741

6.

Bendrovės vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

 

984

 

1068

7.

Iš viso darbuotojų:

63

 

61

 

Išsami informacija apie UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ yra pateikta interneto tinklapyje http://www.pabradesku.lt/

UAB „ŠVENČIONIŲ ŠVARA“

UAB „Švenčionių švara“ įregistruota 1995 m. liepos 20 d. Registracijos pažymėjimo Nr. 036319.
Įmonės kodas 178602767.
PVM mokėtojo kodas LT786027610
Įmonės adresas Lauko g. 6, Švenčionys.
Telefonas/faksas (8 387) 51531.
El. paštas info@svencioniusvara.lt
Interneto tinklapis www.svencioniusvara.lt.

UAB „Švenčionių švara“ vienintelis akcininkas Švenčionių rajono savivaldybė, priklauso 100 % akcijų.
UAB „Švenčionių švara“ organai yra šie:
– visuotinis akcininkų susirinkimas;
– kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba nesudaroma;
– kolegialus valdymo organas – valdyba nesudaroma;
– vienasmenis valdymo organas – vadovas.
Rimvydas Bankauskas, UAB „Švenčionių švara“ direktorius.

UAB „Švenčionių švara“ įstatai.

UAB „Švenčionių švara“ lūkesčių raštas

2022 m.
• UAB „Švenčionių švara“ vadovo metinis pranešimas
• UAB „Švenčionių švara“ finansinių ataskaitų rinkinys
• Viešinama informacija apie įmonės veiklą ir rezultatus
• 2022 m. nepriklausomo auditoriaus išvada

2021 m.
• UAB „Švenčionių švara“ vadovo metinis pranešimas
• UAB „Švenčionių švara“ finansinių ataskaitų rinkinys
• Viešinama informacija apie įmonės veiklą ir rezultatus
2021 m. nepriklausomo auditoriaus išvada

2020 m.
• UAB „Švenčionių švara“ vadovo metinis pranešimas
• UAB „Švenčionių švara“ finansinių ataskaitų rinkinys
• Viešinama informacija apie įmonės veiklą ir rezultatus

2019 m.
• UAB „Švenčionių švara“ vadovo metinis pranešimas
• UAB „Švenčionių švara“ finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m.
• UAB „Švenčionių švara“ vadovo metinis pranešimas
• UAB „Švenčionių švara“ finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m.
• UAB „Švenčionių švara“ vadovo metinis pranešimas
• UAB „Švenčionių švara“ finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m.
UAB „Švenčionių švara“ vadovo metinis pranešimas
UAB „Švenčionių švara“finansinių ataskaitų rinkinys 

2015 m.
• UAB „Švenčionių švara“ vadovo metinis pranešimas
• UAB „Švenčionių švara“ finansinių ataskaitų rinkinys

Įmonės administracijos darbo laikas:
Pirmadienis – ketvirtadienis 7.30–16.30 val., pietų pertrauka 12.00–13.00 val.
Penktadienis 7.30–14.30 val., be pietų pertraukos.
Įmonės padalinys Švenčionėliuose
Adresas Vilniaus g. 13, Švenčionėliai.
Telefonas (8 387) 32592.

UAB „Švenčionių švara“ teikiamos paslaugos:
• administruoja Švenčionių, Švenčionėlių, Adutiškio, Cirkliškio, Kaltanėnų, Sarių, Strūnaičio, Svirkų seniūnijų butų ir kitų patalpų savininkų bendrąją nuosavybę;
• atlieka bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą;
• daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų eksploataciją;
• tiekia gyventojams šilumą;
• teikia gyventojams ir organizacijoms komunalines paslaugas;
• eksploatuoja viešąją komunalinių atliekų tvarkymo sistemą;
• teikia transporto paslaugas;
• atlieka statybos, kelių remonto darbus;
• teikia viešojo tualeto paslaugas;
• aptarnauja Švenčionių, Švenčionėlių, Adutiškio, Cirkliškio, Kaltanėnų, Sarių, Strūnaičio, Svirkų seniūnijų komunalinį ūkį: teikia gatvių, želdinių, kapinių, poilsio vietų tvarkymo paslaugas ir gatvių apšvietimo priežiūros paslaugas.

UAB „Švenčionių švara“ informacija apie 2022 m. pasiektus rezultatus, vykdant Atliekų tvarkymo ir teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų teikimo 2020 m. gruodžio 31 d. sutartį Nr. J-708

UAB „Švenčionių švara“ informacija apie 2021 m. pasiektus rezultatus, vykdant Atliekų tvarkymo ir teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų teikimo 2020 m. gruodžio 31 d. sutartį Nr. J-708

UAB „Švenčionių švara“
darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Eil. Nr.

Darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės

2021 m.

2022 m.

Darbuotojų skaičius, vnt.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, Eur

Darbuotojų skaičius, vnt.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, Eur

1.

Administracijos vadovai

3

2026

3

2167

2.

Juristė-sekretorė, ekonomistė, kasininkė, sąskaitininkė

4

1153

4

1003

3.

Padalinių vadovai

1

1116

2

1571

4.

Meistrai, energetikai, vadybininkai

8

1301

11

1217

5.

Kvalifikuoti darbininkai (santechnikai, stalius, statybos darbininkai, suvirintojas, vairuotojai, traktorininkai)

27

919

26

954

6.

Nekvalifikuoti darbininkai (valytojai, krovikai ir kt.)

33

784

30

849

Bendrovės vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

 

959

 

1051

Iš viso darbuotojų:

76

 

76

 

Išsami informacija apie UAB „Švenčionių švara“ yra pateikta interneto tinklapyje www.svencioniusvara.lt

Comments are closed.

Close Search Window