1. Savivaldybės įstaigos, teikiančios viešąsias paslaugas:

Gimnazijos

 

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras

 

Lopšeliai-darželiai

Švenčionių lopšelis-darželis „Gandriukas“
Sodų g. 30, 18126 Švenčionys
Tel. (8 387) 52 130

Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Ateities g. 50, Švenčionėliai, 18215 Švenčionių r.
Tel. (8 387) 33 331

Vaikai į Švenčionių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas priimami vadovaujantis Vaikų priėmimo į Švenčionių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka, patvirtinta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-82 „Vaikų priėmimo į Švenčionių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas“.

Švenčionių rajono savivaldybės tinklalapyje neįdiegta interaktyvi vaikų priėmimo į ikimokyklines įstaigas registracijos sistema, nes į rajono savivaldybės ikimokyklines įstaigas nustatyta tvarka priimami visi ikimokyklines įstaigas pageidaujantys lankyti vaikai, eilių nėra.

Meno mokyklos

 

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo TVARKARAŠTIS 2018-2019 m. m.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Švenčionių r. savivaldybės 2, 4, 6 ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo panaudojant nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo įrankius ataskaita, 2018 m.

Švenčionių r. savivaldybės 2, 4, 6 ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo panaudojant nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo įrankius ataskaita, 2017 m.

Švenčionių r. savivaldybės 2, 4, 6 ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo panaudojant diagnostinius ir standartizuotus vertinimo įrankius ataskaita, 2016 m.

 

Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba

Brandos egzaminai. PUPP

2020-2021 mokslo metų brandos egzaminų organizavimo bazinė mokykla

2020–2021 m. m. pagrindinės sesijos dalykų brandos egzaminų vykdymo centrai

2020–2021 m. m. brandos egzaminų tvarkaraštis

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas


Abiturientų tolesnės veiklos suvestinė

Abiturientų tolesnio mokymosi universitetuose suvestinė

Abiturientų tolesnio mokymosi kolegijose suvestinė

Abiturientų tolesnio mokymosi profesinio mokymo įstaigose suvestinė

Dešimtokų tolesnės veiklos suvestinė


2020 metų brandos egzaminų suvestinės

2019 metų brandos egzaminų suvestinės

2018 metų brandos egzaminų suvestinės

2017 metų brandos egzaminų suvestinės

2016 metų brandos egzaminų suvestinės

2015 metų brandos egzaminų suvestinės

2014 metų brandos egzaminų suvestinės


2019 metų PUPP suvestinės

2018 metų PUPP suvestinės

2017 metų PUPP suvestinės

2016 metų PUPP suvestinės

 

Olimpiados ir konkursai

2021 m. Švenčionių rajono mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų grafikas

Rajono olimpiadų ir konkursų 2020-2021 m. m. nugalėtojai

Archyvas

 

Valstybinės kalbos mokėjimo ir Konstitucijos pagrindų egzaminai

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. A-30 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos sudarymo ir bazinės mokyklos tvirtinimo“

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. A-580 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. A-30 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos sudarymo ir bazinės mokyklos tvirtinimo“ pakeitimo“

Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai

Informaciją dėl Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų teikia Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Veronika Gaidamavičienė, tel. (8 387) 31 312, adresas: Mokyklos g. 24, LT-18222 Švenčionėliai, Švenčionių r.

 

Neformalusis vaikų švietimas

 

Švenčionių rajono savivaldybės aukštojo mokslo studijų rėmimo fondas

Švenčionių rajono savivaldybės Aukštojo mokslo studijų rėmimo fondo nuostatų, patvirtintų Švenčionių rajono savivaldybės  tarybos 2005 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. T-18 (Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-54 redakcija), nustatyta tvarka remiami aukštosiose universitetinėse mokyklose sėkmingai studijuojantys ir patiriantys materialinių sunkumų studentai, kurie patys arba jų tėvai, įtėviai, globėjai ar rūpintojai gyvena Švenčionių rajone, ir / ar studijuoja Švenčionių rajono savivaldybei reikalingas specialybes (Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. T-179).

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba prie Švenčionių rajono savivaldybės administracijos

Arvydas Grybauskas
Viršininkas
Vilniaus g. 19, Švenčionys
kab. 233
tel. 8 610 32130
el.paštas priesgaisrine@svencionys.lt

Adutiškio ugniagesių komanda

tel. 8 696 20485

 

Prienų ugniagesių komanda

tel.  8 615 59926

 

Sarių ugniagesių komanda

tel. 8 696 18251


Švenčionių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
Gedimino g. 7, Švenčionys
tel. (8 387) 664 31

 

Švenčionių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
Pabradės komanda
tel. (8 387) 542 01

 

Švenčionių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
Švenčionėlių komanda

tel. (8 387) 312 01

Švenčionių rajono sporto centras
Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys
Tel. (8 387) 52480
El. paštas sportocentras@svencionys.lt
www.svencioniusc.lt
Direktorius Artūras Paulauskas


Švenčionių rajono sporto centras (toliau – sporto centras) yra Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Sporto centro steigimo ir veiklos pradžia 2016 m. sausio 1d.

SPORTO CENTRO TIKSLAS

Organizuoti ir įgyvendinti kūno kultūros ir sporto politiką Švenčionių rajone, formuoti, treniruoti jaunimo ir suaugusiųjų komandas, kurios dalyvautų respublikos pirmenybėse, ugdyti individualių sporto šakų sportininkus, gebančius tinkamai atstovauti Švenčionių rajonui šalies čempionatuose ir pirmenybėse, Europos ir Pasaulio čempionatuose ir olimpinėse žaidynėse.


SPORTO CENTRO UŽDAVINIAI

• organizuoti ir koordinuoti sporto renginius rajono gyventojams;
• sudaryti palankias sąlygas rajono gyventojams užsiimti kūno kultūra ir sportu, skatinti sveikos gyvensenos propagavimą;
• aktyvinti kūno kultūros ir sportinės veiklos propagavimą;
• koordinuoti savivaldybės sporto bazių ir sporto įrenginių optimalų panaudojimą;
• organizuoti ir koordinuoti rajono gyventojų dalyvavimą respublikiniuose bei tarptautiniuose sporto renginiuose.

2. Savivaldybės įstaigos, teikiančios administracines paslaugas:

Savivaldybės kontrolierė
Milda Vainickienė
102 kab.
Tel. (8 387) 66 373
El. paštas 
kontrole@svencionys.ltmilda.vainickiene@svencionys.lt

Vyriausioji patarėja
Irena Rutkovskienė
103 kab.
Tel. (8 387) 66 373
El.paštas 
irena.rutkovskiene@svencionys.lt

Vyriausioji specialistė
Roma Stundžienė

103 kab.
Tel. (8 387) 66 373
El. paštas 
roma.stundziene@svencionys.lt


Savivaldybės kontrolierius gyventojus jiems rūpimais klausimais priima pirmadieniais nuo 8 val. iki 16.45 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45).

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos  veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

Institucijos paskirtis

Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos nuostatai


Audito išorinės peržiūros ataskaitos

2021 metai

Veiklos planai

Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021-2023 metų strateginis veiklos planas

Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos planas

Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos planas (patikslintas)

Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos planas

Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos planas

Veiklos ataskaitos

Švenčionių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaita

Švenčionių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaita

Tvarkos

Savivaldybių kontrolierių profesinės etikos kodeksas 

Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vidaus tvarkos taisyklės


Audito ataskaitos ir išvados:

2021 metai

2020 metai

2019 metai

2018 metai

2017 metai

Archyvas

Kontrolės ir audito tarnybos finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius tvarko Švenčionių rajono savivaldybės administracija ir skelbia Švenčionių rajono savivaldybės interneto svetainėje kartu su Savivaldybės biudžetinių įstaigų ataskaitomis.

Comments are closed.

Close Search Window