Dvi žuvys atsirado Rusijos valdymo laikais, kai 1845 m. balandžio 6 d. imperatorius Nikolajus I Švenčionių apskričiai patvirtino herbą. Perkirsto skydo viršutiniame raudoname lauke buvo pavaiz­duotas raitelis – tuomet Vilniaus gubernijos her­bas, apatiniame mėlyname lauke – dvi viena j kitą plaukiančios žuvys – seliavos. Raitelis pagal Rusi­jos heraldikos tradicijas turėjo rodyti Švenčionių administracinę priklausomybę, o dvi seliavos, – kad Švenčionių apskrityje, kaip tvirtinama herbo aprašyme, jų buvo gausu. 1920 m., kai Lenkija at­plėšė Rytų Lietuvą, Švenčionys iki 1939 m. pri­klausė kitai valstybei. Tuomet miesto herbe pagrįs­tai atsisakyta raitelio, paliktos tik dvi žuvys, o kad geriau atrodytų, pavaizduotos skyde viena virš kitos.

Iš naujo svarstant Švenčionių miesto herbą, Lietuvos heraldikos komisija taip pat nutarė palikti dvi žuvis, nes jos XIX a. atsirado turbūt ne be vietos žmonių iniciatyvos. Tokį herbą Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas patvirtino 1992 m. rugsėjo 16 d.

Švenčionių miesto herbas, nuo 1992 m.

Švenčionių apskrities herbas, 1845 m.

Švenčionių miesto antspaudas, 1922 m.

Comments are closed.

Close Search Window