LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

2018-03-05 įsakymas Nr. A-160 „DĖL LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“

ASMENŲ, DIRBANČIŲ ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE, ETIKOS KODEKSO IR ELGESIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2018-11-20 įsakymas Nr. A-818 „ Dėl asmenų, dirbančių Švenčionių rajono savivaldybės administracijoje, etikos kodekso ir elgesio taisyklių patvirtinimo“

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MOBINGO IR PSICHOLOGINIO SMURTO DARBO APLINKOJE PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS PATVIRTINIMO

2022-08-30 įsakymas Nr. A-540 „DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MOBINGO IR PSICHOLOGINIO SMURTO DARBO APLINKOJE PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS PATVIRTINIMO“

REKOMENDACIJOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS IR ĮSTAIGOMS DĖL PAŽEIDŽIAMŲ BENDRUOMENIŲ POREIKIŲ DĖL JŲ APSAUGOS NUO NEAPYKANTOS NUSIKALTIMŲ IR PARAMOS NUSIKALTIMŲ AUKOMS TENKINIMO

TEISĖS AKTAI

Įstatymai

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Dėl jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai:

Dėl nediskriminavimo skatinimo 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo


ATMINTINĖS

Lygių galimybių politikos diegimas organizacijoje

Atmintinė žiniasklaidos atstovams

Lyčių lygybės vadovas savivaldybėms

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS MOKYMOSI PLATFORMA

https://mokymai.lygiadieniai.lt/

Comments are closed.

Close Search Window