Komisija sudaryta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-95 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“.

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T-228 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“.

Komisijos pirmininkė – Edita Meškovienė (Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija).
Komisijos pirmininko pavaduotojas – Viktoras Meškauskas.

Nariai:
Danguolė Grincevičienė
Vladislav Jedinskij
Antonij Jundo
Simona Kazlienė
Dovilė Žižienė

Švenčionių rajono savivaldybės etikos komisijos 2024 m. sausio 10 d. sprendimas Nr. (4.15) 1S-170 „Dėl Šarūno Biručio, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nario, elgesio“.

Komisijos veiklos nuostatai, patvirtinti Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-252 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“.

Švenčionių rajono savivaldybės 2024–2026 metų korupcijos prevencijos veiksmų planas, patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. T-23 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2024–2026 metų veiksmų plano patvirtinimo“.

Komisija sudaryta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-94 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“.

Komisijos pirmininkas – Andrejus Junda (atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija); tel. 8 685 60 624, el. p. andrejus.junda@gmail.com

Komisijos pirmininko pavaduotojas – Tomas Žigas, tel. 8 624 96 928, el. p. tomas.zigas.svencioneliai@gmail.com

Nariai:
Edvard Jedinskij, tel. 8 614 84 712, el. p. ejedinskij@gmail.com
Renata Grigianecienė, tel. 8 615 18 376, el. p. renata.grigianeciene@gmail.com
Vida Rastenienė, tel. 8 687 10 595, el. p. rastenienev@gmail.com
Jolanta Razmienė, tel. 8 677 34 408, el. p. aukstaitukas.svencionys@gmail.com
Edvard Voršinski, tel. 8 601 18 370, el. p. edvard@onet.eu

Komisijos atsakingasis sekretorius paskirtas Švenčionių rajono savivaldybės mero 2023 m. lapkričio 15 d. potvarkiu Nr. (2.1E) V1-418 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos atsakingojo sekretoriaus paskyrimo“.

Gražina Svarauskienė, tel. 8 616 20 657, el. p. grazina.svarauskiene@svencionys.lt

Plačiau skaitykite čia.

Komisija sudaryta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-107 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“

Komisijos pirmininkė – Jolanta Jurkuvėnienė, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė (atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija);
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Augustė Šidlovskė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja.
Komisijos sekretorė – Inga Varnienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė).

Komisijos nariai:
Violeta Čepukova, Švenčionių rajono savivaldybės vicemerė;
Jolita Čepulkovskienė, VšĮ Švenčionių rajono sveikatos centras medicinos psichologė;
Daiva Ferencienė, Švenčionių socialinių paslaugų centro vyriausioji socialinė darbuotoja;
Danguolė Grincevičienė, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė;
Elena Kadzevičienė, Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorė;
Giedrius Kamarauskas, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas;
Jolita Lazdinienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;
Jurga Masevičienė, Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą;
Edita Meškovienė, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė;
Evelina Žigaitė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja);
Dovilė Žižienė, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. A-76 sudaryta Švenčionių rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisija šios sudėties:

Komisijos pirmininkė – Laimutė Kuksienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja, laikinai vykdanti rajono savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, jai nesant – Vilija Maliavkaitė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė.

Komisijos sekretorė – Jūratė Nazarova  Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė, jai nesant – Asta Paškevič, Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai:

  1. Rasa Čibirienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja, jai nesant – Ingrida Karklelienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė;
  2. Rina Rimaš, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės vyriausioji inžinierė), jai nesant – Grigorijus Avinas, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;
  3. Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos, atsakingos už aplinkos apsaugą, atstovas – aplinkos ministro nustatytais atvejais;
  4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovas – kai į planuojamą teritoriją patenka kultūros paveldo objektai ir vietovės, jų teritorijos ir (ar) apsaugos zonos, išskyrus savivaldybės saugomais paskelbtus kultūros paveldo objektus ir vietoves, jų teritorijas ir (ar) apsaugos zonas;
  5. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas;
  6. Saugomos teritorijos direkcijos įgaliotas atstovas – kai planuojama teritorija patenka į valstybinius parkus, valstybinius draustinius, valstybinius rezervatus, biosferos rezervatus, biosferos poligonus, atkuriamuosius ir genetinius sklypus;
  7. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovas;
  8. kiti teritorijos planavimo sąlygas išdavusių (turėjusių išduoti) institucijų (jų padalinių) atstovai.

Komisija sudaryta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-111 „Dėl Švenčionių rajono verslo plėtros komisijos sudarymo“

Komisijos pirmininkė – Janina Deveikienė, rajono savivaldybės tarybos narė (atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija).
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Jolanta Jurkuvėnienė, rajono savivaldybės tarybos narė.
Komisijos sekretorė – Daiva Lukašanec, rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai :
Šarūnas Birutis, rajono savivaldybės tarybos narys;
Edvard Jedinskij, rajono savivaldybės tarybos narys;
Vida Rastenienė, rajono savivaldybės tarybos narė;
Rasa Bliūdžiuvienė, rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja.

Komisijos pirmininkas – Rokas Zabiela, Švenčionių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos narys.
Nariai:
Rasa Čibirienė, rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja;
Marius Kriaučiūnas, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Švenčionių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas;
Pavelas Trusovas, Švenčionių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas;
Ieva Veličkienė, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Švenčionių skyriaus vyriausioji specialistė;
Romualdas Astrauka, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos narys;
Vytautas Bunevičius, Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Švenčionėlių regioninio padalinio miško auginimo specialistas.

Komisijos pirmininkė – Rasa Čibirienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja.
Komisijos nariai:
Vytautas Bunevičius, valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Švenčionėlių regioninio padalinio miško auginimo specialistas;
Ingrida Karklelienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė;
Gintaras Markevičius, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos departamento Švenčionių skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas – inspektorius;
Jonas Rimošaitis, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;
Pavel Trusov, Švenčionių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas;
Vytautas Veikutis, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Švenčionių Aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausias specialistas.

Komisijos pirmininkė – Rasa Čibirienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja.
Komisijos nariai:
Julija Gailiušienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus hidrotechnikos statinių statybos inžinierė;
Arvydas Nalivaika, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas;
Jonas Rimošaitis, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas.

Komisijos pirmininkas – Andrius Šarėjus, rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
Komisijos sekretorė – Giedrė Viščionytė, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
Komisijos nariai:
Rasa Bliūdžiuvienė, rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja;
Arvydas Grigianecas, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas;
Kęstutis Kapačinskas, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas, vykdantis vedėjo funkcijas;
Edita Urbanienė, laikinai einanti VšĮ Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas;
Veronika Večerienė, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Švenčionių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresnioji specialistė;
rajono savivaldybės administracijos seniūnijos seniūnas, kurio aptarnaujamoje teritorijoje organizuojamas renginys.

Komisijos pirmininkė – Violeta Čepukova, Švenčionių rajono savivaldybės vicemerė.
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Janina Deveikienė, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė.
Komisijos sekretorė – Ramunė Jakubėnienė, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
Nariai:
Jolanta Beriozovienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
Petras Slabada, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;
Edvard Voršinski, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys.

Komisijos pirmininkė – Vidutė Dūdėnienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė.
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Eglė Bainauskaitė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė.
Komisijos sekretorė – Ramunė Jakubėnienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai:
Jolita Lazdinienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;
Ingrida Karklelienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė;
Vita Vaitekėnienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.

Komisijos pirmininkas – Andrius Šarėjus, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas.
Komisijos nariai:
Rasa Čibirienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja;
Valerijus Deviatnikovas, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas;
Ramunė Jakubėnienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
Aušra Urbanavičienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus žemės ūkio specialistė;
atitinkamos seniūnijos seniūnas.

Komisijos pirmininkas – Andrius Šarėjus, rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas.
Komisijos pirmininko pavaduotojas – Juozas Urbanavičius, rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus projektų koordinatorius.
Komisijos sekretorė – Giedrė Viščionytė, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

Komisijos nariai:
Arvydas Grigianecas, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas, jam nesant – Erikas Kurila, komisariato Reagavimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas;
Vytautas Grybauskas, VšĮ Švenčionių saugaus eismo mokykla direktorius;
Laimutė Kuksienė, rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja;
Eimantas Linkevičius, Švenčionėlių bendruomenės „Švenčionėlių bičiuliai“ narys;
Petras Slabada, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas..

Komisijos pirmininkas – Linas Kalenda, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Giedrė Viščionytė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
Komisijos sekretorius – Valerijus Deviatnikovas, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas;
Nariai:
Gediminas Kondratavičius, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai pagal teritoriją, kurioje yra kapinės.

Komisijos pirmininkas – Erikas Demidovas, rajono savivaldybės vicemeras.
Komisijos sekretorė – Giedrė Viščionytė, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
Nariai:
Grigorijus Avinas, rajono savivaldybės Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;
Valerijus Deviatnikovas, rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas;
Kęstutis Kapačinskas, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas;
Jolita Lazdinienė, rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė.

Komisijos pirmininkė – Nijolė Stuglienė, rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė).
Komisijos pirmininko pavaduotoja –Eglė Jakštaitė-Rouda, rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja.
Komisijos sekretorė – Jolanta Beriozovienė, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
Nariai:
Ana Aidietienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja;
Aušra Daktariūnaitė, VšĮ Švenčionių rajono sveikatos centro šeimos gydytoja;
Elena Kadzevičienė, Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorė;
Irina Kurilo, Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorė;
Egidijus Rimašius, Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus vyriausiasis specialistas;
Linas Matulevičius, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas;
Svetlana Sivaja, Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams.

Komisijos pirmininkė – Ingrida Karklelienė, rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.
Pirmininko pavaduotoja – Laimutė Kuksienė, rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja.
Komisijos nariai:
Giedrė Viščionytė, rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
Vaida Li, rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė;
Ričardas Polučanskis, Švenčionių rajono savivaldybės gyventojas.

Komisijos pirmininkė – Rasa Čibirienė, rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja.
Komisijos nariai:
Laimutė Kuksienė, rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja;
Juozas Urbanavičius, rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus projektų koordinatorius;
Arvydas Nalivaika, rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;
Jonas Rimošaitis, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas.

Komisijos pirmininkas – Vygandas Kastanauskas, rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Eglė Bainauskaitė, rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė.
Komisijos posėdžių sekretore – Giedrę Viščionytę, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę.
Komisijos nariai:
Ana Jokšienė, rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė,
Rasa Čibirienė, rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja,
Jolanta Kurtina, rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė,
Irina Sabaliauskienė, rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja“.

Komisija sudaryta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-110 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės nuolatinės užimtumo didinimo programos įgyvendinimo darbdavių atrankos komisijos sudarymo“

Komisijos pirmininkas – Arūnas Čenkus, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys (atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija);
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja;
Komisijos sekretorė – Daiva Lukašanec, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė;

Nariai:
Edvard Voršinski, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys;
Audrutė Jachimovič, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Sarių seniūnijos specialistė;
Eglė Jakštaitė-Rouda, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;
Irina Sabaliauskienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja.

Komisijos pirmininkas – Andrius Šarėjus, rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
Viešų ir privačių interesų deklaracija

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Loreta Maminskienė, rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.
Viešų ir privačių interesų deklaracija

Komisijos sekretorė – Svetlana Aleksandrova, rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.

Komisijos nariai:
Daiva Gavrilovienė, rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė,
Vygandas Kastanauskas, rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas, jam nesant – Eglė Bainauskaitė, rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė;
Andrius Petruškevičius, Advokatų profesinės bendrijos „APB Protego“ advokato padėjėjas.

Komisijos pirmininkė – Vidutė Dūdėnienė, rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė.
Viešų ir privačių interesų deklaracija

Komisijos pirmininko pavaduotojas – Vygandas Kastanauskas, rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.
Viešų ir privačių interesų deklaracija

Komisijos sekretorė – Loreta Maminskienė, rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė

Komisijos nariai:
Svetlana Aleksandrova, rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė;
Daiva Gavrilovienė, rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.

Komisijos pirmininkas – Andrius Šarėjus, rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas.
Viešų ir privačių interesų deklaracija

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Loreta Maminskienė, rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.
Viešų ir privačių interesų deklaracija

Komisijos nariai:
Svetlana Aleksandrova, rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė;
Daiva Gavrilovienė, rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė,
Vygandas Kastanauskas, rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas, jam nesant – Eglė Bainauskaitė, rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė.

Komisijos pirmininkas – Andrius Šarėjus, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas.
Komisijos sekretorė – Daiva Gudelienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė.
Komisijos nariai:
Rasa Čibirienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja;
Jolita Lazdinienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;
Rina Rimaš, rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.

Komisijos pirmininkė – Jolita Lazdinienė, rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė.  
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Audra Daktariūnaitė, VšĮ Švenčionių rajono sveikatos centro direktoriaus pavaduotoja medicinai.
Komisijos sekretorė – Jovita Vasiliauskienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė (jai nesant – Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Viktorija Aidietienė).

.
Komisijos nariai:
Daiva Gudelienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (jai nesant –  Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Danguolė Karmonienė);
Marė Kazlauskienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė (jai nesant – Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Irina Sabaliauskienė);
Evelina Žigaitė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).          

Komisijos pirmininkė – Eglė Jakštaitė–Rouda, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja.
Komisijos pirmininko pavaduotojas – Grigorijus Avinas – Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas.
Komisijos sekretorė – Jolita Lazdinienė – Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė.
Komisijos nariai
:
Sigitas Čečiurka, Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Paslaugų namuose tarnybos socialinio darbo organizatorius;
Olga Ludziš, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos atstovė.

Komisijos pirmininkė – Eglė Jakštaitė-Rouda, rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja.
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Jolita Lazdinienė, rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė.
Komisijos sekretorė – Lina Šalnienė, rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė.
Komisijos nariai:
Audra Daktariūnaitė – VšĮ Švenčionių rajono sveikatos centro direktoriaus pavaduotoja medicinai;
Edita Špakovienė – Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Paslaugų namuose tarnybos socialinė darbuotoja.

Komisijos pirmininkas – Juozas Urbanavičius, rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus projektų koordinatorius.
Komisijos sekretorė – Rasa Ambrasienė, rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė.
Nariai:
Rasa Bliūdžiuvienė, rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja;
Eglė Bainauskaitė, rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Tarybos sudėtis patvirtinta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-94 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“.

Karina Adamovičiūtė, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokinė (jaunimo atstovė);
Renata Grigianecienė, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė;
Valerija Ivanovaitė, Švenčionių profesinio rengimo centro mokinė (jaunimo atstovė);
Ramunė Jakubėnienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
Jolanta Jurkuvėnienė, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė;
Edvinas Sinkevičius, Svirkų kaimo bendruomenės „Svirkų centras“ narys (jaunimo atstovas);
Nijolė Stuglienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė);
Inesa Šurpickaja, Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos mokinė (jaunimo atstovė);
Pavel Trusov, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys;
Deira Vainickaitė, Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokinė (jaunimo atstovė);
Viltė Vasilkauskaitė, Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos mokinė (jaunimo atstovė);
Dovilė Žižienė, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė.

Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai
Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos reglamentas
Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų veiklos planas
Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžių protokolai

Tarybos pirmininkas –Vytautas Vaitkevičius, rajono savivaldybės tarybos narys.
Tarybos pirmininko pavaduotoja – Jolanta Savickienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento
Švenčionių skyriaus vedėja.
Nariai:
Audra Daktariūnaitė, Viešosios įstaigos Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras direktoriaus pavaduotoja medicinai.
Genė Markovskaja, Švenčionių Visų Šventųjų parapijos Caritas vadovė.
Stasė Mažuolienė, Viešosios įstaigos LASS šiaurės rytų centras Švenčionių rajono filialo pirmininkė.
Algirdas Uziala, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Tarybos pirmininkė – Ramunė Jakubėnienė, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
Tarybos pirmininko pavaduotojas – Pavel Trusov, Švenčionių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos primininkas.
Tarybos sekretorė – Inga Varnienė, rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė).

Nariai:

Irina Burokienė, Viešosios įstaigos sporto klubo „Liūto narvas“ buhalterė, grupinių treniruočių trenerė;

Violeta Čepukova, rajono savivaldybės vicemerė;

Žymantas Dečkus, Viešosios įstaigos „Labas noras“ direktorius;

Janina Deveikienė, rajono savivaldybės tarybos narė;

Jolita Garbulienė, Nevyriausybinės visuomeninės organizacijos „Sirvėtos kalvos“ narė;

Eglė Jakštaitė-Rouda, rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Jolanta Jurkuvėnienė, rajono savivaldybės tarybos narė;

Dovilė Pavliukevičienė, Trūdų bendruomenės pirmininkė;

Vida Rastenienė, rajono savivaldybės tarybos narė;

Kristijonas Žičkus, VŠĮ „Ugdančių patirčių namai“ direktorius.

Komisijos pirmininkė – Jadvyga Samuilevičienė, rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja.
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Rasa Bliūdžiuvienė, rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja.
Komisijos sekretorė – Rima Voršinska, rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus raštinės administratorė.
Komisijos nariai:
Rasa Čibirienė, rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja;
Eglė Jakštaitė-Rouda, rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;
Vygandas Kastanauskas, rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas;
Laimutė Kuksienė, rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja;
Kęstutis Kapačinskas, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas;
Juozas Urbanavičius, rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus projektų koordinatorius.

Komisija sudaryta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-109 „Dėl investuotojų prašymų dėl atleidimo nuo žemės, žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių svarstymo komisijos sudarymo“

Komisijos pirmininkė – Violeta Čepukova, Švenčionių rajono savivaldybės vicemerė.
Komisijos pirmininko pavaduotojas – Šarūnas Birutis, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys.
Komisijos sekretorė – Ana Jokšienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė.

Komisijos nariai:
Edvard Jedinskij, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys;
Valdemaras Kasperovič, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys;
Vida Rastenienė, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė;
Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja;
Rasa Čibirienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja;
Jolanta Suboč, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja;
Juozas Urbanavičius, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus projektų koordinatorius.

Tarybos sudėtis patvirtinta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-198 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-113 ,,Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“

Komisijos pirmininkas – Andrius Šarėjus, rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas.
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Ana Jokšienė, rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė.
Komisijos sekretorė – Angelė Juršėnienė, rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė.

Komisijos nariai:
Liusia Lamėnienė, rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė.
Evaldas Semėnas, rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus ūkvedys.

Komisija sudaryta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-114 „Dėl komisijos nekilnojamojo turto, žemės, žemės nuomos mokesčių tarifų dydžiams vertinti ir siūlymams teikti sudarymo“

Komisijos pirmininkė – Violeta Čepukova, Švenčionių rajono savivaldybės vicemerė.
Komisijos pirmininko pavaduotojas – Šarūnas Birutis, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys.
Komisijos sekretorė – Ana Jokšienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė.

Komisijos nariai:
Edvard Jedinskij, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys;
Valdemaras Kasperovič, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys;
Vida Rastenienė, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė;
Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja;
Rasa Čibirienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja;
Vygandas Kastanauskas, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas;
Linas Kalenda, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;
Laimutė Kuksienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja.

Komisija sudaryta Švenčionių rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 30 d. potvarkiu Nr. V1-165 „DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“

Komisijos nariai:

Aloyza Aglinskienė, Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė;

Arūnė Bernatonytė, Dingusių žmonių šeimų paramos centro socialinė darbuotoja/projektų vadovė;

Jolanta Beriozovienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

Nomeda Cibarauskienė, Moterų informacijos centro vykdančio Specializuotos kompleksinės pagalbos centro funkcijas konsultantė;

Jolita Čepulkovskienė, Viešosios įstaigos Švenčionių rajono sveikatos centras Psichikos sveikatos centro medicinos psichologė;

Andžej Gaverski, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas;

Irina Kurilo, Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 6-ojo skyriaus prokurorė;

Jolita Lazdinienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Jolita Masevičienė, Mokinių bendrijos „Viltis“ pirmininkė;

Stasė Mažuolienė, Viešosios įstaigos LASS šiaurės rytų centras Švenčionių filialo pirmininkė;

Egidijus Rimašius, Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus vyriausiasis specialistas;

Nijolė Stuglienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė);

Teresa Špakova, Švenčionių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė;

Ina Tomaševskienė, Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Paramos šeimai ir krizių centro vyriausioji socialinė darbuotoja;

Inga Vaitkevičienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė.“

Vyresnio amžiaus žmonių reikalų taryba patvirtinta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. T-13 „DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“

Violeta Čepukova – Švenčionių rajono savivaldybės vicemerė (jos nesant, Elena Kadzevičienė – Švenčionių rono švietimo pagalbos tarnybos direktorė);

Pranciškus Činčikas – Švenčionių Trečiojo amžiaus universiteto klausytojas (jo nesant, Gražina Mackevičienė – Švenčionių Trečiojo amžiaus universiteto klausytoja);

Danguolė Čiuvalova – Švenčionių Trečiojo amžiaus universiteto klausytoja (jos nesant, Nijolė Bagdonienė – Švenčionių Trečiojo amžiaus universiteto klausytoja);

Stasė Mažuolienė – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Švenčionių rajono filialo pirmininkė (jos nesant, Roza  Achranovič – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Švenčionių rajono filialo narė);

Antanas Petkūnas – Švenčionių Trečiojo amžiaus universiteto klausytojas (jo nesant, Petras Skripskis – Švenčionių Trečiojo amžiaus universiteto klausytojas);

Jolanta Razmienė – Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė (jos nesant, Edvard Voršinski – Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys);

Laimutė Stūglienė – Švenčionių Trečiojo amžiaus universiteto klausytoja (jos nesant, Violeta Balčiūnienė – Švenčionių Trečiojo amžiaus universiteto klausytoja).

Tarybos nuostatai

2024-03-07 tarybos posėdžio protokolas Nr. (3.1)O-44

Švenčionių rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės taryba sudaryta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-51 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos sudėties patvirtinimo“
Švenčionių rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos sudėtis:
Rimantas Bagdonavičius – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Švenčionių rajono filialo narys (jo nesant, Galina Olechno – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Švenčionių rajono filialo narė);
Jolanta Beriozovienė – Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant, Gražina Svarauskienė – Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė);
Danguolė Grincevičienė – Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė (jos nesant, Edvard Voršinski – Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys);
Elena Kadzevičienė – Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorė (jos nesant, Daiva Bernatavičienė – Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorės pavaduotoja);
Stasė Mažuolienė – Viešosios įstaigos LASS šiaurės rytų centras Švenčionių filialo pirmininkė (jos nesant, Elvyra Baronaitė – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Švenčionių rajono filialo narė);
Violeta Sadkovienė – Švenčionių rajono neįgaliųjų draugijos narė (jos nesant, Nijolė Grigaravičienė – Švenčionių rajono neįgaliųjų draugijos narė);
Teresa Špakova – Švenčionių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė (jos nesant, Nijolė Šablinskienė – Švenčionių rajono neįgaliųjų draugijos narė);
Jorinta Venslauskienė – Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus asmenų su negalia reikalų koordinatorė (jos nesant, Viktorija Aidietienė – Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė);
Evelina Žigaitė – Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja) (jos nesant, Lina Šalnienė – Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė).

Nuostatai

Comments are closed.

Close Search Window