Švenčionių rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 24 d. potvarkiu Nr. (2.1 E) V1-83 patvirtintas tarp Molėtų, Architektų, Gamyklos ir Arnionių gatvių, Pabradės mieste detalusis planas.

Aiškinamasis raštas

Sklypo planas

Sklypų ribų ir servitutų nužymėjimo planas

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. A-718 patvirtinta Pramonės kvartalo Vilniaus g., Pabradės m. detaliojo plano, patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A-30 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo nustatymo“, korektūra.

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A-961 patvirtintas žemės sklypų suformavimo esamų daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijoje tarp Žemutinės, Lauko ir Žilvičių gatvių, Švenčionėlių m., detalusis planas
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A-919 patvirtintas žemės sklypų suformavimo esamų daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijoje tarp Vilniaus, Kunos ir Švenčionėlių gatvių, Švenčionių m., Švenčionių r. sav., detalusis planas
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. A-584 patvirtintas žemės sklypų suformavimo esamų daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijoje prie Vilniaus gatvės Pabradės m., Švenčionių r. sav., detalusis planas.
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2016 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. (3.2)A-30 patvirtintas pramonės kvartalo Vilniaus g., Pabradės m., detalusis planas.
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos  2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-195, patvirtintas kitos paskirties žemės sklypų suformavimas Švenčionėlių m. (tarp Slėnio ir Liepų gatvių) detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. A-466 patvirtintas žemės sklypų suformavimas prie esamų daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijoje tarp Molėtų, Architektų ir Gamyklos gatvių Pabradės m., Švenčionių r. detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. A-467 patvirtintas žemės sklypo kvartalo tarp Liepų ir Bažnyčios gatvių Švenčionėlių mieste detalusis planas.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. A-54 patvirtintas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8647/0001:297) Abejučių k., Pabradės  sen., Švenčionių r. detalusis planas

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. A-638 patvirtintas žemės sklypo planas (kadastrinis Nr. 8638/0001:58) Pušalotos k., Pabradės sen., Švenčionių r. detalusis planas
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. A-640 patvirtintas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8638/0001:55) Pušalotos k., Pabradės sen., Švenčionių r. detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. A-639 patvirtintas žemės sklypo  Pavoverės k., Pabradės sen., Švenčionių r. detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. A-538 patvirtintas žemės sklypo suformavimo Pušų g., Švenčionėlių m., Švenčionių r. detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. A-538 patvirtintas žemės sklypo suformavimo Adutiškio g., Švenčionių m. detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. A-538 patvirtintas žemės sklypo (ų) suformavimo Bajorėlių g., Pabradės m., Švenčionių r. detalusis planas
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. A-538 patvirtintas žemės sklypo suformavimo Švenčionėlių g., Švenčionių m., detalusis planas.
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. A-538 patvirtintas žemės sklypo suformavimo Bažnyčios skg., Švenčionėlių m., detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014m. kovo 24 d. įsakymo Nr. A-220 patvirtntas žemės sklypų, esančių tarp Įkalnės ir Arnionių gatvių Pabradės mieste suformavimo detalusis planas
  
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. A-243 patvirtintas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8610/0001:23) Cirkliškio k., Cirkliškio sen., Švenčionių detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. A-243 patvirtintas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8647/0001:112) Padubingės k., Pabradės sen., Švenčionių r. detalusis planas
 
Švenčionių rajono  savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-51 patvirtintas žemės sklypo Uždvario g. 2, Zadvarninkų k., detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos dirktoriaus 2013 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A-733 patvirtintas žemės sklypo Vilniaus g. 28, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. A-651 patvirtintas žemės sklypo Vidžių g. 6, Švenčionių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. A-672 patvirtintas žemės sklypo Pakalnės g. 14, Švenčionių m. planas prilyginamas detaliojo teritorijų panavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A-763 patvirtintas žemės sklypo Vilniaus g. 12, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. A-651 patvirtintas žemės sklypo Gėlių g. 30, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A-763 patvirtintas žemės sklypo Partizanų g. 53, Švenčionių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A-763 patvirtintas žemės sklypo Lauko g. 28, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 11d. įsakymo Nr. A-733 patvirtintas žemės sklypo Sodų g. 4, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m.gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A-763 patvirtintas žemės sklypo Vasaros g. 22. Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A-733 patvirtintas žemės sklypo Strūnaičio g. 24, Švenčionių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A-733 patvirtintas žemės sklypo Malūno g. 13, Švenčionėlių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-206 patvirtintas Švenčionių miesto naujų urbanizuotų teritorijų zonų detalusis planas
 
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. A-637 patvirtintas žemės sklypo Žeimenos g., Švenčionėlių m. (esamo paplūdimio eksploatavimui) detalusis planas.
 
 
 Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. A-637 patvirtintas žemės sklypo Kranto g., Švenčionėlių m. (esamo paplūdimio eksploatavimui) detalusis planas
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2013 m gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-206 patvirtintas žemės sklypo Vaiškunų k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. (kadastrinis Nr. 8610/0003:231) detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A-733 patvirtintas žemės sklypo Miško g. 7, Švenčionėlių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. A-672 patvirtintas žemės sklypo Malūno g. 4, Švenčionėlių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. A-690 patvirtintas Arnionių g. 60, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. A-672 patvirtintas žemės sklypo Lauko g. 12, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų panavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. A-636 patvirtintas žemės sklypo Pašto g. 22, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A-570 patvirtintas žemės sklypo Vilniaus g. 71, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. A-524 patvirtintas žemės skltpo Paupio g. 28, Švenčionėlių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T-154 patvirtintas kitos paskirties (rekreacinės teritorijos) žemės sklypo suformavimo prie Bėlio ežero, detalusis planas.
 
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. A-617 patvirtintas žemės sklypo Žemutinės g. 47, Švenčionėlių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 4d. įsakymo Nr. A-425 patvirtintas žemės sklypo Tyliosios skg. 5, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A-407 patvirtintas žemės sklypo Vilniaus g. 88, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. A-425 patvirtintas žemės sklypo Liepų g. 51, Švenčionėlių m. planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-123 patvirtintas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8634/0002:118) Noselėnų k., Magūnų sen., Švenčionių r., detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A-408 patvirtintas žemės sklypo Bajorėlių g. 14, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-123 patvirtintas Konservacinės paskirties žemės sklypo suformavimas tarp Sodo ir Molėtų gatvių Kaltanėnų mstl., Švenčionių r. detalusis planas.
 
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. 123 patvirtintas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8687/0002:671) Naujųjų Zadvarninkų k., Švenčionių sen., Švenčionių r. detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2013 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. A-373 patvirtintas žemės sklypo Žemutinės g. 39, Švenčionėlių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-95 patvirtintas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8664/0004:276) Malūno g. 7A, Sarių k., Sarių sen., Švenčionių r., detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-95 patvirtintas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8664/0004:276) Malūno g. 7, Sarių k., Sarių sen., Švenčionių r., detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m, gegužės 20 d. patvirtintas žemės sklypo Bajorėlių g. 106, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m gegužės 20 d. patvirtintas žemės sklypo Naujojo pasaulio aklg. 1, Švenčionių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-95 patvirtintas žemės sklypo Stoties g. 10A, Švenčionių m., detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-95 patvirtintas žemės sklypo Stoties g. 10, Švenčionių m., detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. A-268 patvirtintas žemės sklypo Klevų g. 30, Švenčionėlių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. A-268 patvirtintas žemės sklypo Paupio g. 5, Švenčionėlių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. A-268 patvirtintas žemės sklypo Malūno g. 23, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. A-245 patvirtintas žemės sklypo Partizanų g, 43, Švenčionėliū m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d.sprendimo Nr. T-42 patvirtintas žemės sklypo Kaltanėnų mstl, Kaltanėnų sen., Švenčionių r., detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-42 patvirtintas konservacinės paskirties ir kitos paskirties (rekreacinės teritorijos) žemės sklypų suformavimo prie žeimenos upės Kaltanėnų mst., detalusis planas
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-41 patvirtintas žemės sklypo Švenčionėlių miesto pramonės rajono (plyno lauko) žemės sklypų formavimui detalusis planas
 
Švenčionių rajono savivaldybės daministracijos direktoriaus 2013 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. A-100 patvirtintas žemės sklypų Keisūnų g. 2 ir keisūnų g. 4 planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. A-190 patvirtintas žemės sklypo Miežionėlių g. 37A, Švenčionėlių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos dirktoriaus 2013 m vasario 21 d. įsakymo Nr. A-143 patvirtintas žemės sklypo Arnionių g. 28-1, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-12 patvirtintas žemės sklypo Magūnų g. 20 Magūnų k., Magūnų sen., Švenčionių r., detalusis planas
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. A-120 patvirtintas žemės sklypo Mokyklos g. 29, Švenčionėlių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-12 patvirtintas žemės sklypo Miško g. 13, Švenčionių m., detalusis planas.
 
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A-3 patvirtintas žemės sklypo Bajorėlių g. 38, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A-3 patvirtintas žemės sklypo Mokyklos g. 5, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A-3 patvirtintas žemės sklypo Ateities g. 32, Švenčionėlių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-194 patvirtintas žemės sklypo Šutų k., Sarių sen., Švenčionių r., detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-194 patvirtintas žemės sklypo Kazliškės k., Cirkliškio sen., Švenčionių r., detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-194 patvirtintas žemės sklypo Naujųjų Zadvarninkų k., Švenčionių sen., Švenčionių r., detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-194 patvirtintas žemės sklypo Bačkininkų k., Svirkų sen., Švenčionių r., detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-203 patvirtintas Švenčionių miesto pramonės rajono (plyno lauko infrastruktūros)žemės sklypų suformavimui detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-194 patvirtintas žemės sklypo Zatiškių k.l, Pabradės sen., detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A-849 patvirtintas žemės sklypo Vilniaus g. 35, Švenčionių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A-849 patvirtintas žemės sklypo Vilniaus g. 33, Švenčionių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
  
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A-830 patvirtintas žemės sklypo Lentupio g. 24, Švenčionių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A-849 patvirtintas žemės sklypo Pietų g. 3, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m gruodžio 3 d. įsakymo Nr. A-829 patvirtintas žemės sklypo Vilniaus g. 26, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. A-829 patvirtintas žemės sklypo Miško g. 81, Švenčionių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. A-748 patvirtintas žemės sklypo Paupio g. 10, Švenčionėlių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m spalio 23 d. įsakymo Nr. A-729 patvirtintas žemės sklypo Keisūnų g. 22, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijjų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. A-714 patvirtintas žemės sklypo Pakalnės g. 72. Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. A-686 patvirtintas žemės sklypo Bajorėlių g. 89, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. T-155 patvirtintas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8610/0001:199) Cirkliškio k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. T-155 patvirtintas dviejų žemės sklypų suformavimui Kūnos g., Švenčionių m., detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. T-155 patvirtintas dviejų žemės sklypų suformavimui Žilvyčių g., Švenčionėlių m., detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. T-155 patvirtintas dviejų žemės sklypų suformavimui Architektų g., Pabradės m., detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A-641 patvirtintas žemės sklypo Pušų g. 23A, Švenčionėlių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A-641 patvirtintas žemės sklypo Saulės g. 24, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. A-647 patvirtintas žemės sklypo Švenčionių g. 17, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. A-602 patvirtintas žemės sklypo Kranto g. 7, Švenčionėlių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. A-602 patvirtintas žemės sklypo Malūno g. 35, Švenčionėlių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. A-602 patvirtintas žemės sklypo Šilelio g. 25, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. A-576 patvirtintas žemės sklypo Karių g. 8, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 6 d.įsakymo Nr. A-572 patvirtintas žemės sklypo Lauko g. 6A, Švenčionių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-152 patvirtintas žemės sklypo Lentupio g. 32A, Švenčionių m., detalus planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. A-454 patvirtintas žemės sklypo Šilelio g. 4, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m birželio 12 d. įsakymo Nr. A-454 patvirtintas žemės sklypo Malūno g. 16B, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-112 patvirtintas detalusis planas Juškų k., Pabradės sen., Švenčionių r.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. A-376 patvirtintas žemės sklypo Partizanų g.3A, Švenčionių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A-417 patvirtintas žemės sklypo Bajorėlių g. 93, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos  2012 m gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-112 patvirtintas žemės sklypo Vilniaus g. 112A, Pabradės m., detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m gegužės 9 d. įsakymo Nr. A-376 patvirtintas žemės sklypo Kalno g. 6, Švenčionėlių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. balamdžio 16 d. įsakymo Nr. A-311 patvirtintas žemės sklypo Švenčionių g. 34, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. A-306 patvirtintas žemės sklypo Švenčionių g. 48A, Švenčionėlių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m.birželio 12 d. įsakymo Nr. A-454 patvirtintas žemės sklypo Arnionių g. 60T, Pabradės m., panas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. A-281 patvirtintas žemės sklypo Mažoji g. 25, Švenčionių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. A-281 patvirtintas žemės sklypo Adutiškio g. 30, Švenčionių mieste planas prilyginamas detaliojo teritorijjų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. A-177 patvirtintas žemės sklypo Architektų g. 9, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. A-185 patvirtintas žemės sklypo Gedimino g. 13A, Švenčionių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. A-163 patvirtintas žemės sklypo Svajonių g. 4A, pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 19 d. sprendimo Nr. T-16 patvirtintas detalusis planas žemė sklypų suformavimo Pabradės miesto ir sporto, poilsio ir kultūros komplekso renovacijai ir išplėtimui.
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. A-65 patvirtintas žemės sklypo planas Stoties g.4, Švenčionėlių m., prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A-63 patvirtintas žemės sklypo Saulės g. 18, Švenčionių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. A-33, patvirtintas žemės sklypo Vilniaus g. 153A, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. A-18 patvirtintas žemės sklypo Vilniaus g. 120, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A-403 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8644/0010:53) Arnionių g. 45,Pabradės m.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A-822 patvirtintas žemės sklypo Strūnaičio g. 29, Švenčionių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A-822 patvirtintas žemės sklypo Pietų g. 13, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A-822 patvirtintas žemės sklypo Švenčionių g. 48B, Švenčionėlių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. A-798 patvirtintas žemės sklypo Arnionių g. 24, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. A-773 patvirtintas žemės sklypo Vilniaus g. 122, Švenčionėlių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. A-773 patvirtintas žemės sklypo Vilniaus g. 28, Švenčionėlių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. A-773 patvirtintas žemės sklypo Vilniaus g. 73, Švenčionėlių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. A-773 patvirtintas žemės sklypo Partizanų g. 1B, Švenčionėlių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. A-773 patvirtintas žemės sklypo Vilniaus g. 1, Švenčionių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. A-773 patvirtintas žemės sklypo Vilniaus g. 1A, Pabradės m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. A-773 patvirtintas žemės sklypo Stotes g. 4A, Švenčionių m., planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-149 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8638/0001:56) Pušalotos k., Pabradės sen., Švenčionių r.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-149 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo(kadastrinis NR. 8687/0002:642) Naujųjų Zadvarninkų k., Švenčionių sen., Švenčionių r. 
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-149 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo (kadastrinis NR. 8610/0003:463) Vaiškūnų k. 9, Cirkliškio sen., Švenčionių r. 
 

 

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. A-620 patvirtintas žemės sklypo (kadastrinis Nr, 8677/0005:221) Vilniaus g. 90, Švenčionėlių m., planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A-689 patrintintas žemės sklypo planas prilyginamas  detaliojo teritorijų planavimo dokumentui Vilniaus g. 155 A, Pabradės m.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T-116 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo (kadastrinis Nr.8617/0001:623) Švenčionėlių g. 21A, Kaltanėnų mstl., Kaltanėnų sen., Švenčionių r.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. A-611 patvirtintas žemės sklypo planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui Molėtų g. 4B, Pabradės m., Švenčionių r.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos dirktoriaus 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A-597 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8687/0002:19) Bajorėlių g. 83,  Pabradės m., Švenčionių r.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos dirktoriaus 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A-597 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8687/0002:87) Zadvarninkų k., Švenčionių sen., Švenčionių r.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T101 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo Bajorėlių g. 51, Pabradės m., Švenčionių r. (kadastrinis Nr. 8644/0002:206).
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. A-399 patvirtintas žemės sklypo planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui Lentupio g. 31, Švenčionių m.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. A-321 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo Priestočio g. 17, Švenčionėlių m., Švenčionių r.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. T-60 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo (kadastro Nr.8617/0002:9) Ožkinių k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. A-277 patvirtintas žemės sklypo (kadastro Nr.8644/0001:216) planas prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui SB ,,Pušaitė” Pabradės m., Švenčionių r.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. A-140 patvirtintas žemės sklypo (kadastro Nr. 8644/0011:40) planas prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui Malūno g. 64, Pabradės m., Švenčionių r.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-24 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo (kadastro Nr. 8640/0001:257) Trūdų k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r.
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-154 patvirtintas detalusis planas  žemės sklypo (kadastro Nr. 8634/0002:417) Noselėnų k., Magūnų sen., Švenčionių r.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. A-17 patvirtintas detasusis planas žemės sklypo Partizanų g. 25A, Švenčionėlių m., Švenčionių r.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-154 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo (kadastro Nr. 8620/0002:316) Karkažiškės k., Pabradės sen., Švenčionių r.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2010m. lapkričio 25 d sprendimo Nr. T-154 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo (kadastro Nr. 8644/0010:84) Arnionių g. 60, Pabradės m., Švenčionių r.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-138 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo (kadastro Nr. 8647/0001:148) Padubingės k., Pabradės sen., Švenčionių r.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-138 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo (kadastro Nr. 8647/0001:147) Padubingės k., Pabradės sen., Švenčionių r.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-138 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo Prienų k., Magūnų sen., Švenčionių r.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-138 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo Švenčionių g. 48, Švenčionėlių m., Švenčionių r.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. A-505 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo (kadastro Nr. 8644/0007:241) Šutų k., Sarių sen., Švenčionių r.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. A-219 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo (kadastro Nr. 8644/0003:166) Saulės g. 30, Pabradės m., Švenčionių r.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 13 d. Nr. sprendimu Nr. T-87 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo (kadastro Nr. 8687/0002:4) Naujųjų Zadvarninkų k., Švenčionių sen., Švenčionių r.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. A-256 patvirtintas detalusis planas (unik. Nr. 8697-4010-6099) Vilniaus g. 147, Pabradės mieste.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. A-275 patvirtintas detalusis planas (kadastro Nr. 8687/0002:2) Naujųjų Zadvarninkų k., Švenčionių sen., Švenčionių r.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. A-256 patvirtintas detalusis planas (unik. Nr. 8694-9006-0011) Vilniaus g. 45, Švenčionėlių mieste.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-216 patvirtintas detalusis planas (kadastr. Nr. 8680/0007:95, 8680/0007:97, 8680/0007:149, 8680/0007:164) žemės sklypų A. Rymo g. 6A, Švenčionių m.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. T-31 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo (kadastro Nr. 8684/0004:268) esančio Šventos k., Švenčionių sen., Švenčionių r
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A-75 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo Bajorėlių g. 115, Pabradės mieste.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A-75 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo Malūno g., Pabradės m.
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A-476 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo Mickevičiaus g. 81, Pabradės m., Švenčionių r.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A-476 patvirtintas detalusis planas žemes sklypo Kranto g. 7A, Švenčionėlių m., Švenčionių r.
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr.A-626 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo (kadastro Nr. 8677/0005:196) Vilniaus g. 64, Švenčionėlių m., Švenčionių r.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2009 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. A-415 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo Arnionių g. 20, pabradės mieste.
 

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m.liepos 3 d. įakymu Nr. A-352 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo Šlaito g., Pabradės mieste.

 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio  16 d. įsakymu Nr. A-219 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo Malūno g. 72, Pabradės mieste.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. A-219 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo Paupio g. 8, Pabradės mieste.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. A-219 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo Įkalnės g. 15, Pabradės mieste.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. A-298 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo Malūno g. 66, Pabradės mieste.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. A-298 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo Bajorėlių g. 9a,Pabradės mieste.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. A-298 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo Malūno g. 68, Pabradės mieste.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. A-99 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo Molėtų g. 1, Pabradės m., Švenčionių r.
 
Švenčinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. A-38 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo A. Mickevičiaus g. 73, Pabradės m., Švenčionių r.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A-21 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo Strūnaičio g. 43D, Švenčionių mieste.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. A-99 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo Švenčionėlių g. 23A, Švenčionių m.
Švenčionių rajono savivaldybės taryba 2008 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T-183 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo Zalavo k., Pabradės sen., Švenčionių r.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2008 m lapkrčio 6 d. sprendimu Nr. T-183 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo Sakališkės I k., Svirkų sen., Švenčionių r.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr.T-183 patvirtintas detalusis planas Vosiūnų k., Adutiškio sen., Švenčionių r.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2008 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. A-487 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo  Miško g. 21 Švenčionių mieste.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. A-536 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo Stoties g. 7, Pabradės mieste.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. A-595 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo  Bajorėlių g. 29, Pabradės mieste.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. A-401 patvirtintas detalusis planas Arnionių g, 60, Pabradės mieste.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. A-536 patvirtintas detalusis planas Arnionių g. 60, Pabradės m.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. A-536 patvirtintas detalusis planas Vilniaus g. 10, Švenčionių m.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. A-424 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo Molėtų g. 1A, Pabradės m.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. A-40 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo Malūno g. 57, Pabradės m.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. A-487 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo Bajorėlių g. 51, Pabradės m.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. A-251 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo suformavimas Pabradės m., Keisūnų g. 31A.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. A-251 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo suformavimas Pabradės m., Bajorėlių g. 19a.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. A-251 patvirtintas detalusis planas žemės sklypų suformavimas Pabradės m., Arnionių g. 60.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. A-401 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo Švenčionių m., Lentupio g. 43.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A-190 patvirtintas detalusis planas esamos namų valdos padidinimas Švenčionių r., Pabradės ., Padubingės g. 5.
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-99 patvirtintas detalusis planas žemės sklypo naudojimo būdo keitimo iš specialiosios paskirties į gyvenamąją teritoriją Švenčionių r., Pabradės m., Pašto g. 17
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-33 patvirtintas detalusis planas, kurio tikslas esamos namų valdos Arnionių g.28, Pabradės m.išplėtimui iki 4 arų.
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-198 patvirtintas detalusis planas, kurio tikslas esamos namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. 8677/0005:11) Bažnyčios skg.10, Švenčionėlių m. išplėtimui.
 

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A-561 patvirtintas žemės sklypo suformavimo prie pastatų Statybininkų g. 16, Švenčionių m. detalusis planas.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A-561 patvirtintas žemės sklypo suformavimo prie esamų statinių Priestočio g. 17, Švenčionėlių m. ir žemės sklypo (kadastro Nr. 8677/0005:321) koregavimo Priestočio g. 18, Švenčionėlių m. detalusis planas.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. A-469 patvirtintas detalusis planas, kurio tikslas yra žamės sklypo suformavimas prie esamo sandėlio (unikalus Nr. 8699-6002-7011) Žeimenos g. 22A, Švenčionėlių m.
 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. A-469 patvirtintas detalusis planas, kurio tikslas yra žemės sklypo suformavimas prie esamo garažo (unikalus Nr. 86/958-0132-01-1) Priestočio g. 3, Švenčionėlių m.

Comments are closed.

Close Search Window