Patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. T-2.
 • Bendrojo plano aiškinamasis raštas
 • Pagrindiniai brėžiniai:
  1. Urbanistinės sistemos plėtojimas
  2. Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga
  3. Gamtos ir kultūros paveldo teritorijos bei rekreacijos ir turizmo plėtojimas
  4. Miškų ūkio teritorijų vystymas
  5. Žemės ūkio teritorijų vystymas
  6. Inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo brėžinys
  7. Žemės naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentai.
Patvirtintas Švenčionių miesto teritorijos bendrasis planas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-154.
 • Bendrojo plano aiškinamasis raštas
  Pagrindiniai brėžiniai:
 • Miesto išorės struktūra M 1:50 000
 • Teritoriniai reglamentai – pagrindinis brėžinys M 1:10 000
 • Urbanistinė struktūra, architektūrinė – erdvinė kompozicija M 1:10 000
 • Gyvenamoji aplinka, socialinė ir kultūrinė infrastruktūra M 1:10 000
 • Gamtinis karkasas M 1:10 000
 • Želdynai, rekreacinės teritorijos bei nekilnojamasis kultūros paveldas M 1:10 000
 • Susisiekimo infrastruktūra M 1:10 000
 • Inžinerinė infrastruktūra M 1:10 000
 • Teritorijų rezervavimas valstybės poreikiams M 1:10 000
Patvirtintas Švenčionėlių miesto teritorijos bendrasis planas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-155.
 • Miesto išorės struktūra M 1:50 000
 • Teritoriniai reglamentai – pagrindinis brėžinys M 1:10 000
 • Urbanistinė struktūra, architektūrinė – erdvinė kompozicija M 1:10 000
 • Gyvenamoji aplinka, socialinė ir kultūrinė infrastruktūra M 1:10 000
 • Gamtinis karkasas M 1:10 000
 • Želdynai, rekreacinės teritorijos bei nekilnojamasis kultūros paveldas M 1:10 000
 • Susisiekimo infrastruktūra M 1:10 000
 • Inžinerinė infrastruktūra M 1:10 000
 • Teritorijų rezervavimas valstybės poreikiams M 1:10 000

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-193, patvirtintas Pabradės miesto teritorijos bendrasis planas.

 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 12 d. Nr. T-55, patvirtintas Pabradės miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas.
 
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. Nr. T-181, patvirtintas Pabradės miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių koregavimas.

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m., rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-161 patvirtintas Kaltanėnų miestelio bendrasis planas

Aiškinamasis raštas 1 dalis;
Aiškinamasis raštas 2 dalis;

Sprendiniai.

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T-138 patvirtintas Adutiškio miestelio bendrasis planas

Aiškinamasis raštas

Inžinerinės infrastruktūros plėtros brėžinys;

Teritorijos naudojimo priooritetų ir veiklos apribojimų brėžinys

Comments are closed.

Close Search Window