Naujienos|

2024 m. gegužės 28 d.  įvyko pirmasis Švenčionių rajono savivaldybės Asmens su negalia gerovės tarybos posėdis, kuris žymi naują pradžią – pastangas pagerinti asmenų su negalia gyvenimo kokybę ir integraciją į visuomenę.

Posėdyje sveikinimo žodį tarė Švenčionių rajono savivaldybės vicemerė Violeta Čepukova, pabrėždama tarybos svarbą, išsakydama viltį, kad taryba taps aktyvia platforma, kurioje bus sprendžiamos asmenų su negalia problemos. „Tik bendradarbiaudami galime sukurti aplinką, kurioje visi gyventojai jausis vertinami ir palaikomi,“ – sakė vicemerė Violeta Čepukova.

Socialinės paramos skyriaus vedėja Eglė Jakštaitė-Rouda palinkėjo tarybai produktyvaus darbo ir išreiškė lūkestį, kad posėdžių metu bus aptarti realūs sprendimai, kurie padės gerinti neįgaliųjų gyvenimo sąlygas. „Svarbu, kad mūsų sprendimai būtų orientuoti į žmonių poreikius ir atspindėtų jų lūkesčius,“ – teigė vedėja Eglė Jakštaitė-Rouda.

Posėdyje išrinkta Asmens su negalia gerovės tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas. Tarybos pirmininke išrinkta Jorinta Venslauskienė, rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus asmenų su negalia koordinatorė. Pirmininko pavaduotoja išrinkta Teresa Špakova, Švenčionių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė. Naujoji vadovybė išreiškė pasiryžimą siekti konkrečių pokyčių ir užtikrinti, kad neįgaliųjų balsas būtų girdimas.

Elmira Genienė, rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atvejo vadybininkė, dirbanti su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis, pristatė projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“. Ji išsamiai paaiškino projekto tikslus, veiklas ir laukiamus rezultatus. E. Genienė pabrėžė, kad svarbu sukurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes asmeniui su psichikos ar intelekto negalia ar jo šeimai gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje.

Stasė Mažuolienė, Viešosios įstaigos LASS šiaurės centras Švenčionių filialo pirmininkė, aptarė aklųjų ir silpnaregių problemas Švenčionių rajone. Ji atkreipė dėmesį į infrastruktūros trūkumus, informacijos prieinamumo stoką ir socialinės integracijos iššūkius. S. Mažuolienė pasiūlė kelias priemones, kurios galėtų padėti pagerinti situaciją, pavyzdžiui, specializuotų paslaugų plėtra, informacijos prieinamumo didinimas ir bendradarbiavimas su vietinėmis organizacijomis.

Tarybos nariai ir dalyviai sutiko, kad reguliarūs susitikimai, aktyvus bendradarbiavimas ir problemų sprendimas kartu yra būtini siekiant ilgalaikių pokyčių.

Comments are closed.

Close Search Window