Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotojo (savivaldybės vyriausiojo architekto) pareigas. Su konkurso sąlygomis galima susipažinti Valstybės tarnybos portale: https://portalas.vtd.lt/lt/teritoriju-planavimo-ir-architekturos-skyriaus-vedejo-pavaduotojas-savivaldybes-vyriausiasis-architektas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;57175.html
Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą turi pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
  3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.
  4. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Pretendentų dokumentai priimami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2024-06-12 (įskaitytinai).

Informaciją apie konkursą teikia:
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja Jadvyga Samuilevičienė,
tel. (0 387) 66 375, el. p. jadvyga.samuileviciene@svencionys.lt.

Comments are closed.

Close Search Window