Naujienos|

2024 m. birželio mėnesį vyksiančiame Švenčionių rajono savivaldybės tarybos posėdyje bus keičiama Švenčionių rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudėtis.

Ši komisija Švenčionių rajono savivaldybės administracijai teikia išvadas dėl būtinybės kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos saugotinus želdinius tais atvejais, kai savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose arba ne savivaldybės valdomoje valstybinėje žemėje bus prašoma leisti kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos 10 ar daugiau saugotinų želdinių, viešuosiuose atskiruosiuose želdynuose augančius saugotinus želdinius. Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija savo veikloje vadovausis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu ir komisijos nuostatais.

Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos nariais gali būti savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, bendruomeninių organizacijų ir asociacijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, atstovai, savivaldybės gyventojai.

Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos posėdžiai vieši, komisijos išvados, pateiktos Švenčionių rajono savivaldybės administracijai, viešai skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje.
Prašome suinteresuotus asmenis iki 2024 m. birželio 7 d. teikti kandidatus į Švenčionių rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją (turi būti pateiktas pasirašytas kandidato sutikimas tapti komisijos nariu) Švenčionių rajono savivaldybės administracijai tiesiogiai arba paštu adresu Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys, arba elektroniniu paštu zemes.ukis@svencionys.lt.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus informacija

Comments are closed.

Close Search Window