Naujienos|

Pradėtas paraiškų verslo plėtros projektams finansuoti iš Švenčionių rajono verslo plėtros fondo priėmimas.
Vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. T-61 „Dėl Švenčionių rajono Verslo plėtros fondo nuostatų“ patvirtintais Švenčionių rajono Verslo plėtros fondo nuostatais, negrąžintina finansinė parama gali būti teikiama smulkiojo verslo subjektams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo nuostatas, smulkų ūkininko ūkį valdantiems ūkininkams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nuostatas, fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę verstis savarankiška komercine, gamybine arba profesine ir kita panašaus pobūdžio veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą (verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu) ir kitoms verslą skatinančioms įstaigoms ar organizacijoms, kurie savo veiklą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje, taip pat organizacijoms, atstovaujančioms Švenčionių rajono ūkininkams.

Paraiškos verslo plėtros projektams finansuoti priimamos iki 2024 m. gegužės 15 d. Švenčionių rajono savivaldybės administracijoje. Finansinė parama tam pačiam pareiškėjui gali būti teikiama praėjus trims metams nuo skirtos paramos gavimo.

Telefonas pasiteirauti +370 387 66 377.

Paraiškos verslo plėtros projektui finansuoti forma
Finansinės paramos gavėjo anketos forma

https://svencionys.lt/verslui/parama-verslui/

Comments are closed.

Close Search Window