Švenčionių rajono verslo plėtros fondas skirtas teikti finansinę paramą smulkiojo verslo subjektams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo nuostatas, smulkų ūkininko ūkį valdantiems ūkininkams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nuostatas, fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę verstis savarankiška komercine, gamybine arba profesine ir kita panašaus pobūdžio veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą (verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu), ir kitoms verslą skatinančioms įstaigoms ar organizacijoms, kurie yra įregistruoti ir savo veiklą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje.

Švenčionių rajono verslo plėtros fondo nuostatai

Paraiška verslo plėtros projektui finansuoti

ir

Finansinės paramos gavėjo anketa  teikiamos kiekvienais metais nuo kovo 1 d. iki gegužės 15 d. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriui. Finansinė parama tam pačiam pareiškėjui gali būti teikiama praėjus trims metams nuo skirtos paramos gavimo. Išsamesnė informacija teikiama telefonu  (8  387)  66377.

Comments are closed.

Close Search Window