Naujienos|

2024 m. kovo 7 d. įvyko pirmasis Švenčionių rajono savivaldybės vyresnio amžiaus žmonių reikalų tarybos posėdis, žymintis ryžtą aktyviau įtraukti vyresnio amžiaus žmones į sprendimų priėmimą.

Posėdžio pradžioje sveikinimo žodį tarė Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius, pabrėždamas Vyresnio amžiaus žmonių reikalų tarybos veiklos reikšmingumą. Jis sakė, kad savivaldybė yra atvira šios tarybos pasiūlymams ir idėjoms, ir tikisi, kad ji taps aktyvia platforma, kurioje bus galima diskutuoti apie aktualius klausimus, kelti problemas ir siūlyti sprendimus.

Posėdyje susirinkusius Vyresnio amžiaus žmonių reikalų tarybos narius taip pat pasveikino Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupės vyriausiasis patarėjas Steponas Kulbauskas, išreikšdamas ministerijos palaikymą tarybos veiklai ir linkėdamas sėkmingo darbo.

Vėliau vyko Vyresnio amžiaus žmonių reikalų tarybos pirmininko ir pirmininko pavaduotojo rinkimai. Pirmininke tapo Jolanta Razmienė, o pirmininko pavaduotoja – Danguolė Čiuvalova.

Posėdžio metu buvo ne tik susipažinta su aktualia statistika, bet ir aptarti aktualūs klausimai, susiję su vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybe, socialine įtrauktimi ir dalyvavimu visuomeniniame gyvenime.

Tikimasi, kad Vyresnio amžiaus žmonių reikalų tarybos veikla sustiprins vyresnio amžiaus žmonių balsą ir užtikrins visavertį jų dalyvavimą visuomenės gyvenime.

Švenčionių rajono savivaldybės administracija

Comments are closed.

Close Search Window