Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių vykdymo išlaidų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. Nr. T-16 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių vykdymo išlaidų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), kiekvienas žemės sklypo, kuriame medžioklė neuždrausta, savininkas, valdytojas ar naudotojas (medžiotojų būreliai nėra žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai), planuojantis žemės sklype įgyvendinti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, iki 2024 m. balandžio 1 d. gali teikti paraiškas Švenčionių rajono savivaldybės administracijai dėl lėšų skyrimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių vykdymui.

Lėšomis, surinktomis Švenčionių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai vykdyti iš medžioklės plotų naudotojų mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, gali būti finansuojamos veiklos, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, t. y.:

 1. repelentų pirkimas;
 2. želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;
 3. aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų pirkimas;
 4. medelių individualių apsaugos priemonių pirkimas ir jų įrengimas;
 5. laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (miškinės kriaušės ir miškinė obels) pirkimas ir įveisimas;
 6. specialieji miško kirtimai, kurių tikslas – papildomas elninių žvėrių maitinimas žiemą;
 7. papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbai;
 8. miško aikščių šienavimas, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimas į krūvas;
 9. laižomosios druskos pirkimas ir laižyklų įrengimas;
 10. bebraviečių ardymo darbai;
 11. medžiojamųjų gyvūnų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimas ir įrengimas (specialios tvoros, elektriniai piemenys ir pan.);

Laiku pateiktas paraiškas vertins Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių vykdymo vertinimo komisija.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškose nurodytos priemonės negali būti finansuojamos iš kitų viešųjų (Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų) lėšų.

Paraiškas pareiškėjai gali teikti iki 2024 m. balandžio 1 d. Švenčionių rajono savivaldybės administracijai tiesiogiai arba paštu Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys, arba el. paštu savivaldybe@svencionys.lt. Paraiškos forma pateikta Aprašo 1 priede.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus informacija
Nuotraukų šaltinis: https://pixabay.com/

Comments are closed.

Close Search Window