Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracija pritaria „Poilsio paskirties pastatų ir kitų inžinerinių statinių Mokyklos g. 17, Kaltanėnai, Kaltanėnų sen., Švenčionių raj. statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams.

Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams informacinėje sistemoje „Infostatyba“ registracijos Nr. PSP-04-240119-00002. Pasiūlymams pritarta 2024-01-22.

Comments are closed.

Close Search Window