Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracija pritaria „Gyvenamojo namo, Vilniaus g. 28, Švenčionyse, rekonstravimo, keičiant paskirtį į gydymo (klinikos) paskirtį su gyvenamosiomis patalpomis, projektas“ projektiniams pasiūlymams.

Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams informacinėje sistemoje „Infostatyba“ registracijos Nr. PSP-04-240125-00003. Pasiūlymams pritarta 2024-01-26.

Comments are closed.

Close Search Window