Konsultavimasis su visuomene, Naujienos, Rengiami projektai|

Informuojame, kad parengtas Švenčionių rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. plano (toliau – Planas) projektas ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita.

Plano rengimo organizatorius – uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“, Lvivo g. 89-75, 08104 Vilnius, interneto svetainės adresas https://www.vaatc.lt/, tel. (8 5) 213 0397, el. p. info@vaatc.lt.

Su parengtais dokumentais galima susipažinti uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ patalpose adresu Lvivo g. 89-75, 08104 Vilnius, interneto svetainėje adresu https://www.vaatc.lt/apie-bendrove/atliekos-2027/, ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijos patalpose adresu Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys, nuo 2023 m. balandžio 3 d. iki 2023 m. gegužės 3 d.

Pasiūlymus dėl Plano projekto ir vertinimo ataskaitos galima teikti raštu Lvivo g. 89-75, 08104 Vilnius arba el. paštu info@vaatc.lt iki viešo supažindinimo su Plano projektu ir SPAV ataskaita pradžios ir jo metu. Po viešo supažindinimo pasiūlymai nebepriimami. Teikiant pasiūlymus fiziniai asmenys turi nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą (visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus), pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas). Raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Visi gauti pasiūlymai bus išnagrinėti, įvertinti ir nuspręsta, ar atsižvelgti į pasiūlymus, ar juos atmesti.

Viešas supažindinimas įvyks 2023 m. gegužės 3 d. 17.30 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda (jungtis per naršyklę): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFkM2RlZmEtMDVjZS00ZTkwLTg0NDMtZDE1NmU5MzBiNGI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246a6261a-37c5-408c-8854-88dcae0e6831%22%2c%22Oid%22%3a%22e95761e4-b746-4796-bceb-76252aad1959%22%7d

UAB „VAATC“ informacija

Nuotraukų šaltinis: https://pixabay.com/

Comments are closed.

Close Search Window