Naujienos|

Vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, patvirtintu Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-34 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbiama Švenčionių rajono savivaldybės religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos projektų 2023 metais finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų atranka.

Teikti paraiškas dėl lėšų iš savivaldybės biudžeto skyrimo gali religinė bendruomenė, atitinkanti Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme nustatyta tvarka apibrėžtą tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės sąvoką bei veikianti ir registruota savivaldybės teritorijoje.

Finansavimas pagal pateiktas paraiškas gali būti skiriamas šioms veikloms:
• religinėms bendruomenėms priklausančių pastatų, patalpų, inventoriaus remonto darbų atlikimui, šių pastatų, patalpų pritaikymui bendruomenės poreikiams, religinių pastatų, statinių ir pan. priežiūrai;
• aplinkos tvarkymui;
• jubiliejinių ir kitų renginių organizavimui;
• informacinių, reprezentacinių ir kitokių leidinių leidybai.

Užpildyta paraiška, jos priedai ir lydraštis teikiami savivaldybės administracijai adresu:
Švenčionių rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys.

Paraiškos turi būti pateiktos per 30 kalendorinių dienų nuo 2023 m. balandžio 3 d. asmeniškai arba registruotu laišku.

Švenčionių rajono savivaldybės religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų biudžeto lėšų tvarkos aprašas
Projektų paraiškos forma

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Viščionytė

Comments are closed.

Close Search Window