Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Nevyriausybinių organizacijų projektams 2023 metais finansuoti.

Projektų paraiškas gali teikti visos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruotos ir Švenčionių rajone ar jo gyventojų naudai veikiančios NVO, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas ir bendruomeninės organizacijos, Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas (toliau – NVO).

Finansuotinos NVO veiklos sritys:

  • paslaugų vaikui ir šeimai organizavimas ir teikimas;
  • vaikų ir jaunimo (14–29 metų) užimtumo iniciatyvos (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių bei socialinių gebėjimų ugdymą), pilietiškumo ugdymas;
  • socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (vienišiems neįgaliems ir sukakusiems senatvės pensijos amžių asmenims reikalingos pagalbos teikimas, paramos maistu ir kitomis priemonėmis socialinę atskirtį turintiems asmenims organizavimas, pagalbos nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas);
  • edukaciniai ir mokomieji užsiėmimai;
  • akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti;
  • nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas.

Projektų paraiškos pateikiamos Švenčionių rajono savivaldybės administracijai iki 2023 m. gegužės 5 d. (įskaitytinai) adresu: Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, įteikiant arba išsiunčiant registruotu paštu, arba išsiunčiant elektroniniu paštu savivaldybe@svencionys.lt. Elektronine forma teikiami užpildyti dokumentai (suformuoti į bylą PDF formatu) ir paramos paraiškos forma (doc arba docx formatu) turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais darbo dienomis gali suteikti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Jakubėnienė, tel. +370 625 93 390 arba el. paštu ramune.jakubeniene@svencionys.lt.

KONKURSO DOKUMENTAI

Tvarkos aprašas

Konkurso paraiška

Informaciją parengė Ramunė Jakubėnienė, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Comments are closed.

Close Search Window