Naujienos|

Vadovaujantis civilinio kodekso 4.84 straipsnio 4 dalimi, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. A-205 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių paskyrimo pratęsimo penkeriems metams“, penkeriems metams (nuo 2023 m. balandžio 1 d. iki 2028 m. kovo 31 d. (imtinai)) pratęstas šių daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių paskyrimas:

  1. UAB „Švenčionių švara“ (teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinės adresas – Lauko g. 6, Švenčionys, juridinio asmens kodas – 178602767, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT786027610) pagal pridedamą daugiabučių namų sąrašą;
  2. UAB „PABRADĖS KOMUNALINIS ŪKIS“ (teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinės adresas – Pašto g. 6, Pabradė, juridinio asmens kodas – 178602952, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT786029515) pagal pridedamą daugiabučių namų sąrašą.
    Pažymėtina, kad daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių įgaliojimai pasibaigia įregistravus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatus arba sudarius jungtinės veiklos sutartį dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, arba butų ir kitų patalpų savininkams balsų dauguma priėmus sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių, taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.250 straipsnyje nustatytais pagrindais.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. A-205 Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių paskyrimo pratęsimo penkeriems metams“

Švenčionių rajono savivaldybės administracija

Comments are closed.

Close Search Window