Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracija pritaria „Prekybos paskirties pastato (unik.Nr. 8694-0078-0019) dalies patalpų paskirties keitimo į paslaugų, Bažnyčios g. 13, Švenčionėlių m. Švenčionių r. rekonstravimo projektas, A laida“ projektiniams pasiūlymams.
Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams informacinėje sistemoje „Infostatyba“ registracijos Nr. PSP-100-220906-04011. Pasiūlymams pritarta 2022-09-08

Comments are closed.

Close Search Window