Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracija pritaria „Nuotekos butui daugiabučiame gyvenamajame name Liepų al. 14-1, 14-2, 14-3, 14-4, 14-5, 14-6, 14-7, 14-8 Cirkliškio k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav., statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams.
Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams informacinėje sistemoje „Infostatyba“ registracijos Nr.PSP-100-220817-03724. Pasiūlymams pritarta 2022-08-22.

Comments are closed.

Close Search Window