Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracija pritaria „Klubo pastato rekonstravimo ir paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatą, Švenčionių r. sav., Magūnų sen., Prienų k., Mokyklos g. 27, projektas“ projektiniams pasiūlymams.
Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams informacinėje sistemoje „Infostatyba“ registracijos Nr. PSP-100-220824-03830 . Pasiūlymams pritarta 2022-08-29.

Comments are closed.

Close Search Window