Naujienos|

Laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavę užsieniečiai jau gali kreiptis dėl vienkartinės išmokos įsikurti ir mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymui pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti.

VIENKARTINĖ ĮSIKŪRIMO IŠMOKA

Vienkartinė išmoka įsikurti mokama vieną kartą ir ji skirta įsigyti būtiniausius reikmenis jau įsikūrus savarankiškai nuomojamame būste.

Kas gali gauti?

Vienkartinę išmoką įsikurti turi teisę gauti laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavę užsieniečiai, sudarę bent 6 mėn. trukmės nuomos sutartis, kurios bus registruotos Registrų centre, ir jeigu yra:

  • Lietuvoje dirbantys arba užsiregistravę Užimtumo tarnyboje;
  • studijuojantys, besimokantys bendrojo lavinimo ugdymo įstaigose;
  • sukakę pensinį amžių;
  • vienišos nėščios moterys ir kūdikius iki 2 metų auginantys vieniši tėvai.

Vienkartinės išmokos įsikurti dydis priklauso nuo kartu gyvenančių laikiną apsaugą gavusių asmenų skaičiaus:

1 arba 2 asmenų privatus namų ūkis – 4 valstybės remiamų pajamų dydžių (VRP)

3 arba 4 asmenų privatus namų ūkis – 6 VRP

5 arba 6 asmenų privatus namų ūkis – 7 VRP

7 ir daugiau asmenų privatus namų ūkis – 8 VRP.

(1 valstybės remiamų pajamų dydis yra 129 Eur).

Išmoka skiriama vienam laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privačiam namų ūkiui. Jeigu vienas iš laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privataus namų ūkio narių jau gavo vienkartinę išmoką įsikurti, nė vienam kitam nariui nurodyta išmoka neskiriama.

Svarbu.

Būtina pateikti gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, sudarytą ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, įregistruotą viešajame registre, nurodanti, kiek laikiną apsaugą gavusių asmenų tose patalpose gyvena.

MĖNESINĖ KOMPENSACIJA VAIKO UGDYMO PAGAL IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ IŠLAIDOMS APMOKĖTI

Mėnesinė kompensacija vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėtiskirta palengvinti vaikų integraciją į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, taip sudarant sąlygas tėvams ieškoti darbo ir dirbti.

Kompensacija skiriama asmeniui kas mėnesį, vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms, ne didesnėms kaip 1,6 bazinės socialinės išmokos dydžio (1 bazinės socialinės išmokos dydis – 42 Eur), apmokėti.

Kas gali gauti?

Kompensaciją vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti, turi teisę gauti laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavę užsieniečiai, jeigu jie yra vyresni kaip 18 metų ir dirba pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba savarankiškai dirba Lietuvos Respublikoje arba yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje.

KUR KREIPTIS DĖL IŠMOKŲ?

Dėl vienkartinės išmokos įsikurti bei kompensacijos vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti skyrimo vienas iš pilnamečių laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privataus namų ūkio narių, gali kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją ar į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (adresu Vilniaus g. 19, Švenčionys, I aukšt.), pateikti prašymą ir kitus reikalingus dokumentus, įrodančius teisę išmokoms gauti.

Prašymas dėl vienkartinės įsikūrimo išmokos

Prašymas dėl kompensacijos vaiko ugdymui

Informaciją apie socialinę paramą rusų, ukrainiečių ir anglų kalbomis galite rasti 

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/lietuva-ukrainai/socialine-parama-ukrainieciams

Švenčionių rajono savivaldybės administracija

Comments are closed.

Close Search Window