Naujienos|

Vienas iš pagrindinių Švenčionių rajono savivaldybės tikslų – gyventojų sveikatos puoselėjimas, stiprinimas ir fizinio aktyvumo skatinimas. Šiandienos kontekste rūpestis gyventojų, o ypač vaikų ir jaunimo, psichine sveikata ir šių paslaugų prieinamumu tampa dar aktualesnis.
2022 m. balandžio 12 d. vykusio „Vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos stiprinimas bei paslaugų prieinamumo gerinimas Švenčionių rajono ugdymo įstaigose“ nuotolinio informacijos viešinimo renginio metu buvo puiki proga pristatyti įgyvendinamą projektą, išgirsti daug įdomaus apie tai, kaip reikėtų stiprinti psichinę sveikatą bei kokia yra Švenčionių rajono vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos būklė.
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos kartu su Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru įgyvendinamas projektas „Vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos stiprinimas bei paslaugų prieinamumo gerinimas Švenčionių rajono ugdymo įstaigose“ finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Vykdomos veiklos, kuriomis siekiama įgyvendinti pagrindinį projekto tikslą – didinti ir gerinti sveikatos kabinetų paslaugų prieinamumą ir kokybę ir tokiu būdu prisidėti prie vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo. Bendra projekto vertė – 146 110,55 Eur, projekto įgyvendinimo trukmė – 18 mėnesių.
Atnaujinus sveikatos kabinetus, aprūpinus juos tinkamomis priemonėmis, specialistams, dirbantiems sveikatos kabinetuose, bus sudarytos galimybės kokybiškai vykdyti sveikatinimo veiklas, įtraukti vaikus ir jaunimą į lavinamuosius užsiėmimus, skatinančius bendravimą ir bendradarbiavimą. Vaikai ir jaunimas turės galimybę dalyvauti įvairiuose sveikatinimo užsiėmimuose, naudotis emocinio intelektinio ugdymo, saviraiškos ir pasitikėjimo savimi skatinimo, socialinių įgūdžių gerinimo žaidimais, dėlionėmis, knygomis ir kt. priemonėmis.
Pedagogai, psichologai, socialiniai darbuotojai ir specialieji pedagogai, vaikų ir jaunimo tėvai ir kiti Švenčionių rajono gyventojai – tai tos tikslinės grupės, kurios projekto veiklų dėka neabejotinai bus nukreiptos atviresniam dialogui.
Projekto įgyvendinimo metu planuojama suteikti paslaugas 3 117 asmenų – tiesiogiai sveikatos kabinetuose besilankantiems vaikams ir jaunimui. Lankydamiesi sveikatos kabinetuose turės galimybę kreiptis į juose dirbančius specialistus. Į šį rodiklį įtraukiami ne tik tiesiogiai apsilankę, bet ir asmenys, dalyvavę užsiėmimuose, grupinėse ar individualiose veiklose, būreliuose, organizuojamuose sveikatos kabinetuose dirbančių specialistų.
Projekto įgyvendinimo metu planuojame įsigyti metodinių priemonių paketus ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose esantiems sveikatos kabinetams, interaktyvias grindis ir interaktyvius ekranus, trūkstamą įrangą ir baldus, reikalingus kasdienei sveikatos kabinetų veiklai, atsipalaidavimą` ir kūrybiškumą skatinančią įrangą bei atlikti Švenčionių rajone esančių nesuremontuotų sveikatos kabinetų paprastąjį remontą.
Jau yra įsigytos ir perduotos knygos, skirtos mokyklose ir ikimokyklinėse ugdymo įstaigose esantiems sveikatos kabinetams, nupirkti stalo ir aktyvumo žaidimai, baigiami remontuoti sveikatos kabinetai.
Renginio metu pranešimą tema „Vaikų ir jaunimo psichinė sveikata“ skaitė Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos psichologė Jolita Pošiūnienė. Pranešime iškelti klausimai svarbūs kiekvienam – žinodami klaidingų įsitikinimų įtaką mūsų reakcijoms, galimų pasirinkimų svarbą, keičiant stresinių situacijų sukeliamas emocijas, stiprios psichinės žmogaus sveikatos kriterijus, galime lengviau įveikti patiriamus iššūkius.
Buvo puiki galimybė plačiau susipažinti su Švenčionių rajono vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos būklę nusakančiais statistiniais rodikliais. Raminta Kiškėnienė, Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, skaitydama pranešimą „Švenčionių rajono vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos būklė“, pristatė penkerių metų laikotarpio ligotumo (0 – 17 amžiaus grupės) analizę pagal psichikos ir elgesio sutrikimų ligų grupes. Išklausius informaciją apie bendrą ligotumo situaciją Švenčionių rajone, palyginimą su Lietuvos rodikliais, kiekvienas galime paanalizuoti ir pasidaryti išvadas apie savo vaikų sveikatą.
Tikimės, kad įgyvendinamas Švenčionių rajono savivaldybės administracijos projektas „Vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos stiprinimas bei paslaugų prieinamumo gerinimas Švenčionių rajono ugdymo įstaigose“ ne tik suteiks kuo platesnį sveikatos kabinetų paslaugų spektrą, užtikrins jų kokybę ir prieinamumą įvairaus amžiaus Švenčionių rajono vaikams ir jaunimui, bet ir paskatins plačiąją visuomenę labiau domėtis psichinės sveikatos klausimais bei padėti, visų pirma, sau, bet nepamirštant ir aplinkui esančių…

Vaida Babrauskienė,
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

Comments are closed.

Close Search Window