Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Švenčionių r. sav., Strūnaičio sen., Vidutinės k., Strūnaičio g. 25. Žemės sklypo Kad. Nr.:8685/0001:435.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama ir numatoma (nekintanti) žemės sklypo paskirtis – Kita, naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pastatų paskirtis – Gyvenamoji (vieno buto pastatai) ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai. Būsima pastato paskirtis – Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas: UAB „Trakuva“, SPV Filomena Kvedaravičienė, el.p. info@trakuva.lt, tel: +37069965971.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.) Statytojas: G..Š.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas UAB „Trakuva“ , Trakų r.sav., Trakų m., Vytauto g. 16.

Tel.: +37069965971, el. paštas: info@trakuva.lt,.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais:

iki 2022-04-25 nuo 09:00 iki 16.00 val

Savivaldybės interneto svetainės adresu: www.svencionys.lt

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami raštu: el. p. info@trakuva.lt iki 2022-04-25 d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Strūnaičio seniūnijos patalpose;

Adresas: Švenčionių r.sav., Strūnaičio sen., Naujas Strūnaitis, Kasčiukų g. 2 Data ir laikas: 2022-04-25, 15:00-16:00 val.

Comments are closed.

Close Search Window