Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedami rengti Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Geležinkelio g., Kranto g., Sodų g., Paupio g., Šaltinių g., Žeimenos g., Slėnio g., valstybinės reikšmės kelyje Nr. 4406 Švenčionėliai-Mielagėnai-Sariai, vandentiekio ir slėginių nuotekų tinklų kertant geležinkelį Vilnius-Turmantas Švenčionėlių m., Švenčionių raj. sav. statybos projektas“ projektas.

Statinio adresas: Geležinkelio g., Kranto g., Sodų g., Paupio g., Šaltinių g., Žeimenos g., Slėnio g. Švenčionėlių m., Švenčionių raj. sav.

Žemės sklypo unikalus Nr.: valstybinė žemė.

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklai [9.3.], nuotekų šalinimo tinklai [9.5.].

Statybos rūšys – naujo statinio statyba.

Statinių kategorija – nesudėtingieji statiniai.

Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas: UAB „Panevėžio ryšių statyba”, Paliūniškio g. 9, LT-35113 Panevėžys.

Projekto vadovas: Ričardas Pliuškys, kv. atest. Nr. 37013, el. p.: projektavimas@panros.lt, mob. tel.: 8-698 80509.

Statytojas: UAB „Vilniaus vandenys“, Spaudos g. 8-1, Vilnius LT-05132, tel.: 19118, el. p.: info@vv.lt.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2022-04-21 pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietūs 12.00-13.00 val.) adresu Paliūniškio g. 9, Panevėžys arba Švenčionių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje – www.svencionys.lt.

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui raštu ar elektroniniu paštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks: 2022-04-21 15.00 val. Švenčionėlių seniūnijos patalpose adresu Švenčionių g. 3A Švenčionėlių m., Švenčionių raj. sav.

Comments are closed.

Close Search Window