Patvirtintas Švenčionėlių miesto teritorijos bendrasis planas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-155.

  • Miesto išorės struktūra M 1:50 000
  • Teritoriniai reglamentai – pagrindinis brėžinys M 1:10 000
  • Urbanistinė struktūra, architektūrinė – erdvinė kompozicija M 1:10 000
  • Gyvenamoji aplinka, socialinė ir kultūrinė infrastruktūra M 1:10 000
  • Gamtinis karkasas M 1:10 000
  • Želdynai, rekreacinės teritorijos bei nekilnojamasis kultūros paveldas M 1:10 000
  • Susisiekimo infrastruktūra M 1:10 000
  • Inžinerinė infrastruktūra M 1:10 000
  • Teritorijų rezervavimas valstybės poreikiams M 1:10 000

Comments are closed.

Close Search Window