Sarių seniūnė
Natalja Lukauskienė
Seniūnija

Seniūnijos plotas 14358 hektarų. Seniūnijoje gyvena 471 gyventojas: 246 vyrai ir 225 moterys. Seniūnijos teritorijoje 29 kaimai ir 20 viensėdijų. Seniūnijos teritorijoje yra 8 veikiančios (Antasarės, Daumilų, Dvarčiškių, Laužėnų, Rimkų, Sarių, Sudotos, Šutų) ir 1 neveikiančios Melagėnų kapinės.

Džiugu – svečiuosna pakvietė Sariai,
Sustoję trobos palei seną plentą,
Spalvotos ir iščiustytos švariai
Tikiuos, ilgai čia joms stovėti lemta…

A. Cimbolaitis

Sarių seniūnija yra Švenčionių rajono vakarinėje dalyje. Seniūnijos centras – Sarių kaimas, įsikūręs 11 kilometrų į pietvakarius nuo Švenčionių miesto, prie krašto kelio Vilnius-Švenčionys-Zarasai, Sarių ežero pakrantėje. Sarių ežeras ilgas, siauras, jo plotas 75,4 ha. Iš jo per Sarius teka Sarios upelis, kuris įteka į Žeimeną. Sarių kaime taip pat tyvuliuoja du tvenkiniai.

Sariai turi savo nepakartojamą praeitį. Manoma, kad kaimo pavadinimas yra vandenvardinis ir kilęs nuo to paties upelio Saria (ne nuo ežero), kuris yra Žeimenos intakas. Jo vardas gali būti kildintinas iš neolitinių finougrų įtakos, galbūt iš indoeuropiečių kalbų ar net nostratinio kalbinio sluoksnio.

Apie seną Sarių kaimo istoriją byloja Sarių kapinynas, kuris yra 0,1 kilometro į šiaurę nuo kaimo kapinių. 1970-1971 metais rastas 81 XIII amžiaus pabaigos XIV amžiaus pradžios griautinis kapas. Radiniai (145 daiktai) laikomi Istorijos ir etnografijos muziejuje. Vėliau Sarių kaimas garsėjo kaip sena dvarvietė. Unijinės Lietuvos laikais ją valdė Bialozorai, Maslauskiai, Goldneriai, generolas Labiencovas ir Komarai. Pats kaimas pradėjo statytis nuo 1930 metų, iki antrojo pasaulinio karo čia buvo 4 namai.

Prie Sudotos ežero bei Sudotos kaimo taip pat yra daug pilkapių. 1934 metais Krokuvos universitetas 15 iš jų ištyrė. Jau 1859 metais Sudotos pilkapius yra tyrinėjęs archeologas von Glazenbergas. 8 kilometrus į pietus nuo Švenčionėlių miesto yra Laužėnų kaimas. Lenkų laikais lietuvišką mokyklą čia įsteigė kunigas Sadūnas. Mokinių skaičius siekdavo 64.

Sarių seniūnija yra viena didžiausių kaimiškųjų seniūnijų rajone. Seniūnijos plotas yra daugiau nei 13086,259 hektarų – tai laukai, miškai – pasakiškai gražus kraštas. Seniūnijos teritorijoje 32 kaimai ir 17 viensėdijų. Vietinių kelių ilgis 126,610 km, gatvių ilgis 14,646 km.

Seniūnijos teritorijoje yra 8 veikiančios (Antasarės, Daumilų, Dvarčiškių, Laužėnų, Rimkų, Sarių, Sudotos, Šutų) ir 2 neveikiančios (Melagėnų ir Laukių) kapinės.

Ežero, Grybų, Šilovės. Seniūnaičiais ketverių metų kadencijai išrinkti: Artūras Martinkėnas (Ežero seniūnaitijos seniūnaitis), Linas Novikas (Grybų seniūnaitijos seniūnaitis), Algis Kliukas (Šilovės seniūnaitijos seniūnaitis).

2 kaimo bendruomenės: Švenčionių rajono Sarių kaimo bendruomenė ir Sudotos kaimo bendruomenė.

Respublikinės reikšmės gamtos paminklai Laužėnų ąžuolas (aukštis – 29 m, diametras 1,82 m) ir Laužėnų liepa (aukštis 29 m, diametras 1,51 m).

Sarių kaime įgyvendinti du projektai: „Sarių kaimo infrastruktūros plėtra“ ir „Sarių ežero paplūdimio infrastruktūros plėtros (Sarių ežero paplūdimio pritaikymas aktyviam poilsiui, sportui ir kultūriniams renginiams, kaimo stadiono rekonstrukcija)“, kurie finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.

Poilsio ir laisvalaikio traukos centras įrengtas Sarių kaime, prie Sarių ežero, turinčio geras susisiekimo įvairiu transportu galimybes; infrastruktūra sukurta atsižvelgiant į jau susiformavusias turizmo paslaugų teikimo tradicijas bei į potencialių lankytojų (turistų) poreikius.
Infrastruktūros pagerinimas sukūrė bendrą vertybių sistemą, kuria naudasi bendruomenės nariai tenkindami savo asmeninius bei bendruomeninius poreikius, o taip pat sudarytos sąlygos žmonių visapusiškai veiklai ir gyvenimo kokybei gerinti. Infrastruktūros plėtra ne tik pagerino gyvenimo kokybę, bet ir sukūrė rekreacinės, poilsio ir pramogų infrastruktūros, skirtos turizmo reikmėms, kompleksą, užtikrinant aktyvaus poilsio paslaugų plėtrą, didinant laisvalaikio užimtumą , sukūrė pagrindą smulkaus ir vidutinio verslo investicijoms didinti, paskatino trauką prie šios teritorijos bei paskatino naujų idėjų ir technologijų pritaikymą.

Švenčionių rajono Sarių kaimo bendruomenė įvykdė projektą „Būkime sveiki, aktyvūs“ finansuojamą Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Parkelyje prie tvenkinių, šalia vaikų žaidimo aikštelės įrengti lauko treniruokliai.

Seniūnijoje vystoma augalininkystė, gyvulininkystė/pienininkystė, medienos apdirbimas.

UAB „Sarių sala“, UAB „Sarių rojus“, Melagėnai,

UAB, MB „Obuolių kiemas“, Valių medžio gaminių UAB, UAB „Sevika“, UAB „Vijarė“, UAB „Egista“ Liūlinės baidarės, IĮ „Gintaro sodyba“ Sarių karčema, MB „Sniejus“, M. Šereikienės IĮ Sarių parduotuvė, UAB „Balzaminta“, Meno ir amatų centras „Menų ferma“, A. Kliuko IĮ „Alsa“, UAB „VaSariai“, UAB „VaVila“, VšĮ „Sarių senjorai“, UAB „Vilijos vartai“, UAB „KlerdenaLT“, UAB „Lignis“, MB „Jievarėlis“, Cargeta, MB, Gelminukas, MB, UAB „Gyvasta“, UAB „Energija“, UAB „Sakorus“, UAB „Sekmadienio šokėjai“, , Sarių poilsio namelių asociacija, Sudotos kaime turistinė poilsiavietė „Gamtoje“, sodyba „Sudotos“, „Žeimenos sodyba“, VšĮ „Menų parkas“.

Švenčionių pirminės sveikatos priežiūros centro Sarių medicinos punktas (Sarių k., Malūno g. 5, tel. +370 620 88869);
Švenčionėlių miesto kultūros centro Sarių filialas (Sarių k., Malūno g. 10, tel. 0 387 44 719);
Švenčionių miesto viešosios bibliotekos Sarių filialas (Sarių k., Malūno g. 5, nepanaikintas, bet veiklos nevykdo);
Vilniaus apskrities centrinio pašto AB Lietuvos pašto filialas (nuo 2019 m. lapkričio mėn. mobilus laiškanešys);
Priešgaisrinės apsaugos tarnybos prie Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Sarių ugniagesių komanda (Sarių k., Malūno g. 11, tel. 0 387 44 667);
VĮ „Švenčionėlių miškų urėdijos“ Aukštagirio (Liūlinės vs. 5, tel. +370 687 51429);
Sarios ir Gelednės girininkijos (Miško g. 2A, Šutų k., tel. +370 686 11217, +370 686 11921).

Comments are closed.

Close Search Window