Laikinai seniūno  pareigas vykdo
Rita Jastremskienė

Tel. (0 387) 46 317
Mob. tel. +370 687 74275
el. paštas rita.jastremskiene@svencionys.lt

Apie seniūniją

Seniūnijos centras Cirkliškio kaimas. Iš viso seniūnijoje 20 kaimų ir 2 viensėdžiai. Didesni kaimai: Cirkliškis (484 gyv.), etnografiniai Mėžionys (64 gyv.) ir Modžiūnai (65 gyv.).

Plotas: 4722 ha, iš jų 1750 ha užima miškai, 2543 ha – žemės ūkio naudmenos ir 429 ha kitos paskirties plotai. Gyventojai: 860 gyventojai. Seniūnija išsidėsčiusi pietryčių ir pietvakarių kryptimi nuo rajono centro. Seniūnijos teritorijoje yra Cirkliškio kraštovaizdžio draustinis su IV-XIV a. piliakalniu, vadinamu Perkūno kalnu. Piliakalnį supa miškas su didžiule biologine įvairove. Šalia piliakalnio mažas ežerėlis. Bogutiškės kaimo laukuose stūkso II a. p. m. e. – II m. e. a. Bogutiškės piliakalnis. Pietiniame seniūnijos pakraštyje yra Peršaukščio ežeras, per seniūnijos teritoriją teka upeliai – Saria, Mėžia, Kūna.

Cirkliškis sena gyvenvietė, kadaise priklausiusi Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui Vytautui. Vėliau, kai LDK įveikė ordino galybę, gretima gyvenvietė virto Vytauto Didžiojo dvaru. Po Vytauto Cirkliškio dvaras pradeda ilgą kelią per daugelio savininkų rankas. Bene pirmieji jį valdė didikai Goštautai, po to Barbora Radvilaitė. Jai anksti mirus, dvaras liko Radvilų giminei, kuri Cirkliškį valdė beveik iki XVIII a. Dvaro rūmai su jiems priklausančiais statiniais (originalios formos ledaine ir kalve) pastatyti XVIII pabaigoje grafo E. Mostovskio. Motinos Domicėlės Sekožinskos iniciatyva rūmai rekonstruoti 1820-1823 metais. Paskutiniai dvaro savininkai buvo Chaleckiai, kurių giminė gerai žinoma LDK istorijoje nuo XV a. Padarę Cirkliškį savo rezidencija, Chaleckiai susigabeno čia turtingą giminės archyvą ir biblioteką. Spėjama, kad žygiuodamas į Rusiją šiuose rūmuose buvo apsistojęs Prancūzijos imperatorius Napoleonas. Ūksmingo parko alėjomis vaikščiojo Vilniaus universiteto profesoriai J. Lelevelis ir Borovskis, dailininkas Rustemas. Jie atvykdavo į dvaro biblioteką studijuoti senovės klasikų raštų, kurių nebuvo Vilniaus Universitete. Kultūros srityje Chaleckiai pranoko ankstesnį savininką E. Mostovskį, bet ekonomiškai Cirkliškis nepasiekė buvusio lygio. Cirkliškio dvaras smarkiai nukentėjo Pirmojo pasaulinio karo metu, kai iš jo buvo išgabenta trys vagonai įvairių vertybių į Smolenską. Ypatinga vieta Cirkliškio dvaro ansamblyje Mostovskių mauzoliejinė koplyčia, pastatyta iš lauko akmenų 1826 m. Koplyčios vidų koridorius dalino į dvi dalis. Buvo įrengtos 24 nišos karstams ir altorius su Šv. Domicėlės paveikslu. Pirmoji buvo palaidota Domicėlė Mostovska. 1939-1940 m. koplyčia buvo apiplėšta, dingo kulto reikmenys, išvartyti karstai. Vokiečių okupacijos metais karstai buvo vėl sudėti į nišas. 1947 m. koplyčia buvo susprogdinta. Į jos vietą iš Švenčionių perkelta rusų karių palaikai.

Vaiškūnuose gimė kompozitorius, vargonininkas, choro dirigentas, pučiamųjų orkestrų vadovas Julijonas Sinius (1911-1959); docentas, biologijos katedros vedėjas, Lietuvos gyvūnų globos draugijos pirmininkas (1990-1996), profesorius nuo 1990 m., zooinžinerijos fakulteto dekanas (1971-1979) Kazys Vytautas Trainys (gim. 1938 m.).

Vaiškūnai yra poetės, pedagogės ir tremtinės Zuzanos Vilkavickaitės (1932-2008) tėviškė. Cirkliškio žemės ūkio technikume pedagoginį darbą 13 metų dirbo Petras Panavas (gim. 1933), Lietuvos rašytojų sąjungos narys nuo 1979 m. Vaiškūnuose gyveno ir augo, mokėsi Cirkliškio žemės ūkio technikume Vytautas Ruzgas, docentas, Žemdirbystės instituto direktorius, javų selekcininkas, nacionalinės mokslo premijos laureatas. Su kolegomis jis sukūrė 12 kviečių ir rugių veislių, parašė daugiau kaip 100 straipsnių, dvi knygas. Cirkliškio dvare vaikystę praleido, pradžios mokslus Mylių pradinėje mokykloje ėjo profesorius Viktoras Ruokis (1885-1971), dirvotyros mokslo pradininkas Lietuvoje, parašęs pirmuosius lietuviškus šios mokslo šakos vadovėlius, sukūręs lietuviškus terminus ir sąvokas.

Iš Kunigiškių kilęs Stasys Smagurauskas, docentas, filologijos mokslų daktaras (germanistas), 43 metus darbavęsis Vilniaus pedagoginiame universitete, kartu su savo kolega sudaręs didįjį vokiečių-lietuvių kalbų žodyną Lietuvos germanistams. Seniūnijos muzikantai subūrė kaimo kapelą „Perkūnkalnis” ir kapelą „Dvaras”. Gyvuoja Mėžionių kaimo mišrus etnografinis ansamblis, rengiamos kaimų šventės.

Cirkliškio kaime yra XVIII-XIX a. architektūros paminklas grafų Mastovskių statyti dvaro rūmai su išlikusia kalve ir ledaine. Cirkliškio seniūnijoje, užimančioje tik 4722 ha, yra daug svarbių kultūros paveldo objektų, reikšmingų ne tik rajone, bet ir respublikoje. 29 kultūros paveldo objektai įrašyti į Kultūros vertybių registrą. Tai 12 archeologijos, 4 architektūros, 1 mitologijos, 5 istorinės memorialinės vertybės bei 7 senosios kapinės.

– Modžiūnų girininkija (Modžiūnų k., tel. (0 387) 51 07);
– Švenčionių profesinio rengimo centras su biblioteka, valgykla, bendrabučiu, sporto sale ir aikštynu (Liepų al. 2, Cirkliškis, tel. (0 387) 51 357);
– Žuvies perdirbimo įmonės „Jolada“ cechas (Aukštaičių g. 33, Cirkliškis, tel. (0 387) 51364);
– Autoservisas UAB „ALEXA LT“ (Liepų al. 2M, Cirkliškis, tel. (+370 618 37022);
– G. Martinkėno IVV – mediena, medienos gaminiai (Pušų g. 15, Cirkliškis, tel. (0 387) 51753);
– 2 parduotuvės;
– kaimo bendruomenės: Cirkliškio kaimo bendruomenė, Cirkliškio kaimo bendruomenė „Žiburys“, Kunigiškių kaimo bendruomenė „Brydė“, Modžiūnų kaimo bendruomenė „Varpas“.

Comments are closed.

Close Search Window