Tarybos pirmininkas –Vytautas Vaitkevičius, rajono savivaldybės tarybos narys.
Tarybos pirmininko pavaduotoja – Jolanta Savickienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento
Švenčionių skyriaus vedėja.
Nariai:
Audra Daktariūnaitė, Viešosios įstaigos Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras direktoriaus pavaduotoja medicinai.
Genė Markovskaja, Švenčionių Visų Šventųjų parapijos Caritas vadovė.
Stasė Mažuolienė, Viešosios įstaigos LASS šiaurės rytų centras Švenčionių rajono filialo pirmininkė.
Algirdas Uziala, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Comments are closed.

Close Search Window