Švenčionių rajono savivaldybės Etikos komisija

Švenčionių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija
Plačiau apie komisijos veiklą 
skaitykite čia.

Švenčionių rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisija

Švenčionių rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisija

Švenčionių rajono Verslo plėtros komisija

Strateginio planavimo komisija

Komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti

Komisija melioracijos statinių būklei įvertinti

Komisija nagrinėti prašymams dėl viešojo renginio organizavimo


Kūno kultūros ir sporto programų projektų vertinimo komisija

Kultūrinės veiklos plėtros ir materialinės bazės stiprinimo Švenčionių rajone programos projektų finansavimo vertinimo komisija

Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos paraiškų atrankos komisija

Nuolatinė komisija pastatų ir aplinkos tvarkymo konkursams organizuoti ir konkursų laimėtojams nustatyti

Švenčionių savivaldybės eismo saugumo komisija

Švenčionių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba

Švenčionių rajono savivaldybės triukšmo prevencijos komisija

Švenčionių rajono savivaldybės Ekologinės būklės ir aplinkos priežiūros komisija

Švenčionių rajono savivaldybės kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapaviečių (kapų) identifikavimo komisiją

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija

Švenčionių rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija

Valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų parinkimo komisija

Švenčionių rajono savivaldybės padarytos žalos atlyginimo komisija

Nuolatinė viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisija

Komisija medienos kiekiui, būtinam pastatams, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių, atstatyti ar remontuoti ir kainos mažinimo procentui nustatyti

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos mažos vertės pirkimų komisija 

Švenčionių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisija

Nuolatinė valstybės tarnautojų vertinimo komisija

Švenčionių rajono savivaldybės vienkartinės finansinės paramos skyrimo komisija

Vienkartinei finansinei paramai  gydymosi tikslams nagrinėti komisija

Švenčionių rajono savivaldybės nuolatinė neįgaliųjų reikalų komisija

Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija

Švenčionių rajono savivaldybės socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo komisija

Nuolatinė komisija prašymams dėl savivaldybės būsto nuomos mokesčio panaudojimo nagrinėti

Švenčionių rajono savivaldybės būsto nuomos komisija

Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija

Švenčionių rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija

Švenčionių rajono savivaldybės peticijų komisija

Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba

Švenčionių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba

Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba

Nuolatinę valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo komisiją

Administracinės naštos mažinimo priemonių planui parengti ir jo įgyvendinimui organizuoti komisija

 

Comments are closed.

Close Search Window