Asmenims ir šeimoms parama, mokant būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (toliau – Kompensacija), teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu.
Teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:
1) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas ir pajamos neviršija šių dydžių:

 

Šeimos dydis

Grynosios metinės pajamos, Eur

Turtas, Eur

Asmens be šeimos

6528

7168

Dviejų ar trijų asmenų šeimos

13568

14336

Keturių ar daugiau asmenų šeimos

3968 (vienam asmeniui)

7168 (vienam asmeniui)


2) neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma;
3) yra išsinuomoję fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą, esantį Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje ir yra sudarę ne trumpiau kaip vieniems metams būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį, kuri yra įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.
Asmenys ir šeimos, norėdami gauti Kompensaciją, kreipiasi į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyrių (Vilniaus g. 19, Švenčionys, tel. (8 387) 66 377 ir pateikia šiuos dokumentus:
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. būsto nuomos sutartį, sudarytą ne trumpiau kaip vieniems metams pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ir įregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;
3. metinę gyventojo (šeimos) pajamų ir turto deklaraciją (forma FR0001), pildomą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje;
4. būsto savininko patvirtinimą, kad nesate skolingas už būsto nuomą ir komunalines paslaugas;
5. prašymą gauti Kompensaciją.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad asmenys ir šeimos, norintys gauti Kompensaciją, neprivalo įsirašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą (toliau – Sąrašas), o įsirašę į Sąrašą ir gaunantys Kompensaciją, neišbraukiami iš jo.

 

Informacija fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems išnuomoti būstą

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme įtvirtinta nauja socialinio būsto fondo plėtros vykdymo forma, suteikianti galimybę savivaldybei ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui išsinuomoti fiziniams ar juridiniams asmenims priklausančius būstus ir juos pernuomoti asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą. Švenčionių rajono savivaldybės administracija renka informaciją apie fizinius ir juridinius asmenis, pageidaujančius ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui nuomos pagrindais aprūpinti asmenis ir šeimas būstais, esančiais Magūnų seniūnijos, Pabradės seniūnijos, Švenčionėlių m. ir Švenčionių m. teritorijoje. Siūlomas nuomoti būstas turi būti tinkamas gyventi, nereikalaujantis papildomų remonto ar kitokio tvarkymo išlaidų, vienbutis gyvenamasis namas, butas ar kitos gyvenamosios patalpos arba jų dalys, tinkami gyventi vienam asmeniui ar šeimai ir atitinkantys statybos bei specialiųjų normų (higienos, gaisrinės saugos ir kitų) reikalavimus. Netinkami – bendrabučio tipo pastatuose esantys būstai su bendro naudojimo patalpomis (san. mazgu, virtuve ir pan.).

Kviečiame fizinius ir juridinius asmenis, pageidaujančius išnuomoti savivaldybei būstus, kurie bus vėliau pernuomoti socialinio būsto laukiantiems asmenims, teikti pasiūlymus Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriui adresu Vilniaus g. 19, Švenčionys arba el. paštu ekonomika@svencionys.lt. Dėl išsamesnės informacijos galite pasiteirauti tel. 8 387 66377.

Comments are closed.

Close Search Window