VAIKŲ IR JAUNIMO PSICHINĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS BEI PASLAUGŲ PRIEINAMUMO GERINIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE

Finansavimo šaltiniai

  • Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos
  • EEE Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
  • Savivaldybės biudžeto lėšos

Projekto Nr.

  • LT03-2-SAM-K01-014

Atsakinga institucija

  • Centrinė projektų valdymo agentūra

Projekto partneriai

Projekto tikslas

 Projekto bendrieji procesai (projekto viešinimas, administravimas).

Aprūpinti visus Švenčionių rajono sveikatos kabinetus reikalingomis priemonėmis bei įranga taip pagerinant specialistų darbo sąlygas, išplečiant vykdomą veiklą naujoviškomis metodinėmis priemonėmis.

Atlikti Švenčionių rajone esančių nesuremontuotų sveikatos kabinetų paprastąjį remontą.

Projekto vertė

  • 146 110,55 Eurai

PROJEKTO SANTRAUKA

Projekto įgyvendinimo metu planuojama suremontuoti sveikatos kabinetus pritaikant juos veikloms bei įsigyti papildomų metodinių priemonių, kurios būtų tinkamos vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos gerinimui ir prevencijai.

Švenčionių rajone yra 11 sveikatos kabinetų. Didesnė jų dalis yra geros būklės, tačiau keli iš jų yra itin prastos būklės. Paprastasis remontas numatytas 5 sveikatos kabinetuose ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose, o metodinėmis priemonėmis ketinama aprūpinti visus sveikatos kabinetus. Įgyvendinant šį projektą siekiama pagerinti sveikatos kabinetų darbo sąlygas ugdymo įstaigose: esminis dėmesys bus skiriamas metodinių priemonių įsigijimui, taip pat ketinama atliekant paprastąjį remontą padaryti sveikatos kabinetų patalpas patrauklias naudotojams ir lankytojams.

Patalpos bus atnaujintos, pilnai pritaikytos atliekamoms specialistų funkcijoms, vizualiai patrauklios ir funkcionalios.

Projekto tikslinė grupė – mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialistai bei jas lankantys vaikai ir jaunimas. Įgyvendinus projektą, bus ženkliai padidinta sveikatos kabinetų vertė bei reikšmė ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo gyvenime, padidintas vaikų suinteresuotumas įtraukiamąja veikla per inovatyvius žaidimus bei neįprastus metodus. Ypatinga reikšmė skiriama socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, kuriuos būtina palaikyti ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Įgyvendinus šį projektą sveikatos priežiūros specialistams bus sudarytos tinkamos sąlygos darbui sveikatos priežiūros kabinetuose, pagerės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas Švenčionių rajono ugdymo įstaigose, padidės sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų skaičius, tai ilgainiui duos pridėtinę vertę: sveikos aplinkos šiose įstaigose, savivaldybėse sukūrimą, puoselėjimą, geresnę vaikų ir jaunuolių, tėvų, mokytojų, auklėtojų ir kitų lankytojų (projekto naudos gavėjai) fizinę, psichinę sveikatą, sveikesnį gyvenimo būdą.

Comments are closed.

Close Search Window