Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas

Atviros bendruomeninės erdvės įkūrimas Pabradės mieste

Projekto vertė – 19 981,52 Eur

iXBOVGVL7

Vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos stiprinimas bei paslaugų prieinamumo gerinimas Švenčionių rajono ugdymo įstaigose


Projekto vertė – 146 110,55 Eur

Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje

Projekto vertė – 198.756,16 Eur

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Švenčionių rajone

Projekto vertė – 1.661.117,54 Eur

Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir rekonstrukcija ir konteinerių konteinerinėms aikštelėms įsigijimas Švenčionių rajono savivaldybėje

Projekto vertė – 1.184.880,00 Eur

Priemonių gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims Švenčionių rajone, įgyvendinimas

Projekto vertė – 7.303,56 Eur

Dienos centras suaugusiems asmenims su negalia Pabradės mieste

Projekto vertė – 905.980,11 Eur

Bendruomeniniai šeimos namai

Projekto vertė – 218.153,00 Eur

Socialinių būstų įsigijimas Švenčionių rajono savivaldybėje

Projekto vertė – 296.159,12 Eur

Vietinės reikšmės kelio 106(5-2V) ruožo (Magūnų g. Nr. 1A 6.150) rekonstrukcija

Projekto vertė – 446.880,00 Eur

Comments are closed.

Close Search Window