Rengiami projektai|

Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2024-06-28;
PŪV organizatoriaus pavadinimas: Petro Pošiūno ūkis;
PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: nepavojingųjų atliekų tvarkymas;
PŪV vieta: Modžiūnų k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav.;
Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje:
https://aaa.lrv.lt/Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2024 metai > Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2024 m. > Vilniaus apskritis (33);
Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTAS

    Comments are closed.

    Close Search Window