Naujienos|

Nacionalinė švietimo agentūra (projekto vykdytojas) ir Švenčionių rajono savivaldybės administracija (partneris) sudarė jungtinės veiklos sutartį (2024-05-13 Nr. J-195) dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ projekto „Ugdymo priemonės mokykloms“ (toliau – Projektas) įgyvendinimo. Įgyvendinant Projekto veiklas kompiuteriais ir jų įkrovimo dėžėmis ir mokymui skirtomis priemonėmis ir įranga bus aprūpintos visos Švenčionių rajono savivaldybės gimnazijos. Suplanuota, kad š. m. rugsėjo 1 d. Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazija, Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija ir Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija jau gaus po 24 kompiuterius su įkrovimo dėžėmis, Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazija – 12 kompiuterių su įkrovimo dėžėmis.

Projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“ Nr. 10-063-P-0001 yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis.
Projektu siekiama gerinti švietimo paslaugų kokybę, aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga, priemonėmis ir kompiuterine įranga.

Projekto įgyvendinimas – nuo 2024 m. gegužės 9 d. iki 2028 m. rugsėjo 30 d.

Projekto biudžetas – 52 090 812,98 Eur (iš jų Švenčionių rajono savivaldybei numatyta –
282 520,56 Eur).

Projektas įgyvendinamas su 74 partneriais (savivaldybių administracijomis ir bendrojo ugdymo mokyklomis).

Projekte numatytos veiklos:
• Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių švietimo įstaigų aprūpinimo standarto (rekomendacijų) parengimas;
• Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga;
• Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas šiuolaikiškomis gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis.

Siekiami stebėsenos rodikliai:
• Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas – 287 038 asm.;
• Bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose įrengtos gamtos mokslų laboratorijos – 470 vnt.
Projekto tikslinė grupė: mokiniai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir kiti mokyklų darbuotojai, atsakingi už laboratorinę ir kompiuterinę įrangą.

Informaciją teikia:
Projekto vadovė Radvilė Masiulionienė, tel. +370 611 43 246, el. paštas radvile.masiulioniene@nsa.smm.lt

Projektas Nr. 10-063-P-0001 vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinįׅ“.

Comments are closed.

Close Search Window