Naujienos|

2024 m. kovo 21 d. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje švietimo bendruomenei pristatytas Tūkstantmečio mokyklų programos Švenčionių rajono savivaldybės švietimo pažangos planas.

Renginio dalyvius pasveikino Švenčionių rajono savivaldybės vicemerė Violeta Čepukova, pabrėždama švietimo pokyčių vertę, investicijų svarbą į švietimo ateitį.

Renginyje dalyvavo Europos socialinio fondo agentūros TŪM komandos nariai: STEAM ugdymo ekspertė Indrė Povilaitienė, Lyderystės veikiant ekspertė Rūta Petrylaitė, komunikacijos ekspertė Urtė Sabutytė. Tūkstantmečio mokyklų programos tikslus, veiklos sritis, laukiamus rezultatus pristatė Lyderystės veikiant ekspertė Rūta Petrylaitė, įvardijo parengto Švenčionių rajono savivaldybės švietimo pažangos plano stipriąsias puses.

Švenčionių rajono savivaldybės švietimo pažangos plano tikslus, uždavinius, plano rengimo eigą pristatė rajono TŪM švietimo pažangos plano rengimo vadovas, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Kęstutis Kapačinskas. Jis apžvelgė Švenčionių rajono švietimo kontekstą, situaciją bendrajame ugdyme, siektinus rodiklius.

Pažangos plane numatytas įgyvendinti priemones pagal veiklos sritis pristatė: Įtraukiojo ugdymo – Elena Kadzevičienė, Švenčionių rajono švietimo pagalbos direktorė, Kultūrinio ugdymo – Petras Slabada, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas, Lyderystės veikiant – Gražina Svarauskienė, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, STEAM – rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Kęstutis Kapačinskas.

Švenčionių rajono savivaldybės švietimo pažangos planą įgyvendina:

Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazija;

Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazija;

Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija;

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija.

Pažangos plano įgyvendinimo pabaiga numatoma 2026 m. balandžio mėn.

Iš viso Švenčionių rajono savivaldybės švietimo pažangos plano priemonėms įgyvendinti skiriama 1 734762,09 Eur, iš kurių Švenčionių rajono savivaldybė numato prisidėti 36237,01 Eur. Pagal rajono gimnazijas ši suma pasiskirsto taip: Pabradės „Ryto“ gimnazijai – 409 784,49 Eur, Pabradės „Žeimenos“ gimnazijai – 410 286,77 Eur, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijai – 453 117,70 Eur, Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijai – 389 725,65 Eur, Švenčionių rajono savivaldybei – 71 847,48 Eur.

Linkime sėkmingo plano įgyvendinimo ir pozityvių švietimo pokyčių!

Kartu su @tūkstantmečiomokyklos

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis.

„Tūkstantmečio mokyklų“ programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Švenčionių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto informacija

Nuotraukos Virgilijaus Cicėno.

Comments are closed.

Close Search Window