Rengiami projektai|

1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Baloša“, Magūnų g. 47, Kločiūnų k., Švenčionių r., tel. +370 611 34931, el. p. barbara.kurnickaja@balosa.lt, int. svetainė www.balosa.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, tel. +370 5 2318178, el. p. gjmagma@gmail.com, int. svetainė www.gjmagma.lt, kontak. asm. G. Juozapavičius, E. Grencius.

3. PŪV pavadinimas ir vieta: Išteklių gavybos praplėtimas į nenaudojamus Balošos durpių telkinio pakraščius. PŪV teritorija yra išsidėsčiusi Švenčionių r. sav., Magūnų sen., Dalininkų k. 1A, žemės skl. kadastrinis Nr. 8654/0003:2.

4. PAV subjektai: Kultūros paveldo departamento prie KM Vilniaus teritorinis skyrius (Šnipiškių g. 3, Vilnius, tel. +370 5 2754221, el. paštas vilnius@kpd.lt), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Švitrigailos g. 18, Vilnius, tel. +370 707 57527, el. p. vilnius.pgv@vpgt.lt), Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas (Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. +370 526 49678, el. p. vilnius@nvsc.lt), Švenčionių rajono savivaldybės administracija (Vilniaus g. 19, Švenčionys, tel. +370 387 66372, el. p. savivaldybe@svencionys.lt), Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. +370 5 2723284, el. paštas vstt@vstt.lt).

5. PAV programą tvirtina ir sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. paštas aaa@gamta.lt).

6. Pasiūlymus dėl PAV programos (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, PAV dokumentų rengėjui, PŪV organizatoriui 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo.

7.Internetinė nuoroda į paskelbtą poveikio aplinkai vertinimo programą: https://www.gjmagma.lt/images/viesinimas/PAV/Balosa/PAV_programa/Balosa_PAV_programa_2024_viesinimui.pdf

8. Informacija apie galimą sprendimo pobūdį: Jeigu Agentūra priims sprendimą, kad veikla atitinka teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, PŪV galės būti vykdoma. Priėmus sprendimą, kad PŪV neatitinka teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, PŪV negalės būti vykdoma ir įstatymuose įtvirtinti leidimai negalės būti išduodami.

Comments are closed.

Close Search Window