Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracija kviečia nevyriausybines organizacijas, atstovaujančias žmonėms su negalia, deleguoti atstovus ir jų pakaitinius atstovus į Švenčionių rajono savivaldybėsasmenų su negalia gerovės tarybą (toliau – Asmenų su negalia gerovės taryba).

Personalinė Asmenų su negalia gerovės tarybos sudėtis ketverių metų kadencijai bus tvirtinama Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2024 m. kovo mėn.

Asmenų su negalia gerovės taryba sudaroma iš 9 narių: 4 nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių asmenų su negalia interesams, deleguotų atstovų, 4 savivaldybės administracijos direktoriaus deleguotų atstovų ir 1 savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto deleguoto atstovo.

Jei nevyriausybinių organizacijų pasiūlytų atstovų būtų daugiau kaip 4, kandidatus į Tarybos sudėtį iš visų nevyriausybinių organizacijų pateiktų kandidatūrų atrinks ir deleguos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba.

Nevyriausybinė organizacija iki 2024 m. vasario 23 d. deleguoja į Asmenų su negalia tarybą savo atstovą ir jo pakaitinį atstovą pateikdama savivaldybės administracijai oficialų raštą, pasirašytą organizacijos vadovo (nurodomas deleguojamo atstovo ir jo pakaitinio atstovo vardas, pavardė, organizacijos, kuriai deleguojamas asmuo priklauso, pavadinimas, deleguojamo asmens kontaktai susisiekimui).

Raštas gali būti pateikiamas:

  • skenuota rašto versija su priedais siunčiant Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui el. paštu sps@svencionys.lt, el. pašto temos skiltyje turi būti užrašyta „Dėl atstovo (-ų) kandidatūros (-ų) siūlymo į Švenčionių rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybą“;
  • siunčiant paštu adresu Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionių m., Švenčionių r. sav., Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui. Ant voko nurodoma „Dėl atstovo (-ų) kandidatūros (-ų) siūlymo į Švenčionių rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybą“.

Švenčionių rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės  tarybos veiklos nuostatus, patvirtintus Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. T-11 rasite čia.

Comments are closed.

Close Search Window