Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą|

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas
Žaliosios gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos Pabradės mieste, Švenčionių r. sav. projektas

Statytojas (-ai)
Švenčionių rajono savivaldybė, savivaldybe@svencionys.lt, (8 387) 66372

Statinio (-ių) duomenys
Statinio tipas Žalioji gatvė
Paskirtis Kelių (gatvių)
Adresas Švenčionių rajono sav., Pabradė, Žalioji g.
Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) Nėra X: 6095519 Y: 612546
Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Statinio tipas Lietaus nuotekų tinklai
Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų
Adresas Švenčionių rajono sav., Pabradė, Žalioji g.
Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) Nėra X: 6095475 Y: 612482
Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)
Projektuotojas UAB „URBAN LINE“
El. p. ausrine.geciene@urbanline.lt tel. 8 699 19380

Projektuotojo įgaliotas asmuo Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė
El. p. ausrine.geciene@urbanline.lt tel. +370 655 65381

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais
Adresas Vilnius, Liepkalnio g. 85
Laikas darbo dienomis 8.00–17.00 val.
Tel. +370 655 65381

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų
Raštu UAB „URBAN LINE“ adresu, Liepkalnio g. 85, Vilnius
El. p. ausrine.geciene@urbanline.lt
Kitu būdu telefonu: +370 655 65381
Pasiūlymus galima teikti iki 2023-12-18

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas
Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjA2MmIwNTQtMjNiMC00ZGU3LThkZmQtMWMzMTdjYWE1ZDIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d034cba3-045c-4e5b-aff1-23ec0d90092d%22%2c%22Oid%22%3a%221fd15277-e93e-4638-967d-f21e67e0bb1b%22%7d
Data ir laikas 2023-12-18 16:00
Kita informacija Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu MC Teams platformoje

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Comments are closed.

Close Search Window