Naujienos|

Vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. A-561 „Dėl lėšų skyrimo Švenčionių rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimui“ skelbiama informacija dėl lėšų skyrimo kultūros projektams finansuoti.

Kviečiame pareiškėjus, kuriems skirtas finansavimas, iki 2023 m. lapkričio 8 d. pateikti patikslintas kultūros projektų finansavimo Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis paraiškas (Aprašo 3 priedas), atitinkančias Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtą lėšų sumą.

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Jakubėnienė

Nuotraukų šaltinis: www.canva.com

Comments are closed.

Close Search Window