Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracija pritaria „Ūkininko sodybos: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų (7.17) Švenčionių r. sav., Kirdeikiškės k., sklypo kad. nr. 8664/0001:283, statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams.

Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams informacinėje sistemoje „Infostatyba“ registracijos Nr. PSP-04-231024-00035. Pasiūlymams pritarta 2023-10-25.

Comments are closed.

Close Search Window