Naujienos|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17 ir 22 punktais,
Švenčionių rajono savivaldybės mero 2023 m. spalio 23 d. potvarkiu Nr. (2.1E) V1-385 „Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo“ UAB „Švenčionių švara“ (teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinės adresas – Lauko g. 6, Švenčionys, juridinio asmens kodas – 178602767, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT786027610) nuo 2023 m. lapkričio 1 d. iki 2028 m. lapkričio 1 d. paskirta daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriumi:

  • Švenčionių r. sav., Švenčionėliai, Partizanų g. 41.

Pažymėtina, kad daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus įgaliojimai pasibaigia įregistravus atitinkamo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatus arba sudarius jungtinės veiklos sutartį dėl atitinkamo daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, arba atitinkamo namo daugiabučio butų ir kitų patalpų savininkams balsų dauguma priėmus sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių, taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.250 straipsnyje nustatytais pagrindais.

Švenčionių rajono savivaldybės administracija

Comments are closed.

Close Search Window