Naujienos|

Vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto programų finansavimo ir finansinės paramos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-211 „Dėl Kūno kultūros ir sporto programų finansavimo ir finansinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 33 punktu ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. A-543 „Dėl lėšų skyrimo Kūno kultūros ir sporto programų projektams įgyvendinti“, skelbiama informacija apie Švenčionių rajono savivaldybės finansuojamus Kūno kultūros ir sporto programos projektus.

Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto  švietimo ir sporto veiklos programos lėšomis finansuojamų Kūno kultūros ir sporto programų projektų sąrašas

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė

Comments are closed.

Close Search Window