Naujienos|

Švenčionių rajono jaunimo iniciatyvinė komanda organizavo  projekto  „Keičiuosi
pats – keičiu pasaulį“ rezultatų pristatymą, kurio metu buvo pristatytos projekto veiklos, priemonės ir metodai, kurie buvo naudojami įgyvendinant veiklas. Renginyje dalyvavę Švenčionių rajono savivaldybės įstaigų, seniūnijų, ugdymo įstaigų, organizacijų, dirbančių su jaunimu, bendruomenės atstovai kartu su projekto komandos nariais džiaugėsi projekto poveikiu bendruomenei, aptarė projekto metu parengtas rekomendacijas, kurių dėka projekto veiklų įgyvendinimo principas bus naudojamas organizuojant veiklas, skirtas atskirties mažinimui ir neįgaliųjų jaunuolių integracijai.

Projektas įgyvendintas 2022 m. rugpjūčio mėn. – 2023 m. rugpjūčio mėn. Projekto veiklos finansuojamos iš Europos Sąjungos lėšų pagal Europos solidarumo korpuso programą.

„Europos solidarumo korpusas“ yra Europos Sąjungos jaunimo rėmimo programa. Ja siekiama suteikti jauniems žmonėms galimybių tobulėti padedant kitiems. 2021–2027 m. programai „Europos solidarumo korpusas“ iš viso numatytas 1,009 mlrd. eurų biudžetas – šie pinigai padės jauniems žmonėms įgyvendinti bendruomenes stiprinančias iniciatyvas savo krašte arba savanoriaujant užsienyje. Programa siekiama suteikti jauniems žmonėms galimybių tobulėti padedant kitiems, t. y. skatinti jaunimo veiklas, kuriančias vieningumą, bendruomeniškumą. Pasinaudoti programos parama gali visi, kuriems šis tikslas taip pat artimas. Jauni žmonės (18–30 m.), pasinaudoję programa, gali dalyvauti tarptautiniuose savanorystės projektuose, t. y. savanoriauti užsienyje. Taip pat susibūrę į grupes (formalias arba neformalias) jauni asmenys gali įgyvendinti savo idėjas – vietinius solidarumo projektus, kurie stiprintų jų vietos bendruomenes. Su jaunimu dirbančios organizacijos, pasinaudojusios programa, gali įgyvendinti projektus, įveiklinančius jaunus žmones bendruomeniškumą skatinančioms veikloms.

Švenčionių rajono jaunimo solidarumo projektas „Keičiuosi pats – keičiu pasaulį“ buvo  grindžiamas Europos solidarumo korpuso tikslais ir principais. Projekto iniciatyvinės komandos nariai, jauni žmonės susivienijo ir sprendė jiems aktualų klausimą, tiesiogiai susijusį su vietos bendruomene, praktiškai parodydami solidarumą. Šio projekto tikslas – padėti vieni kitiems tapti pilnaverčiais visuomenės nariais, didinant neįgalių jaunuolių integraciją, ir išmokti vertinti išskirtinumą kaip privalumą, o ne kaip trūkumą.

Projektas darė poveikį vietos bendruomenei, t. y. įgyvendinant projektą buvo ne tik sprendžiama neįgalių jaunuolių atskirties problema, vykdoma projekto tikslinei grupei skirta veikla, plėtojamos vietos galimybės, bet ir viešinant projektą buvo įtraukiami nauji dalyviai, užmezgami nauji partnerystės ryšiai su jaunimu dirbančiomis įstaigomis, savivaldybės institucijomis, ugdymo įstaigomis.

Projekto veiklos ne tik sprendė bendruomenės problemą, bet ir kūrė Europos pridėtinę vertę – ugdė inkliuzinę visuomenę (vadovaujamasi ES jaunimo strategijos 3 tikslu), padėjo kovoti su klimato kaita. Įgyvendinant projekto veiklas, visų renginių, išvykų ir žygių metu, susiejant su tos veiklos tema, buvo skatinamas aplinkos požiūriu tvarus ir atsakingas dalyvių elgesys, didinamas informuotumas apie tai, kaip svarbu imtis veiksmų, kad būtų mažinamas arba kompensuojamas veiklos poveikis aplinkai. Pirmo projekto dalyvių susitikimo-žygio metu buvo pristatyta, kodėl svarbu prisidėti prie aplinkosaugos ir klimato kaitos mažinimo. Buvo padovanotos gertuvės, kurios buvo naudojamos visų išvykų metu, tokiu būdu prisidedant prie vienkartinių daiktų naudojimo mažinimo. Organizuojant veiklas buvo naudojamos aplinkai mažiau kenksmingos priemonės ir natūralios medžiagos (eglės šakos, džiovintos apelsino riekelės, gėlės, kaštonai, kankorėžiai), pasirodymų kostiumai buvo gaminami iš turimų, naudotų drabužių. Išvykos į socialinį verslą – blyninę „Pirmas blynas“ – metu buvo pristatytos šio verslo tvarios iniciatyvos,  vykdomi projektai. Projekto dalyviai į planuojamas veiklas, atsižvelgdami į projekto dalyvių galimybes, vyko pėsčiomis, į tolimesnes išvykas važiavo vienu autobusu.

Projekte dalyvavę jaunuoliai ir iniciatyvinės komandos nariai dalyvaudami solidarumo projekte įgijo svarbios neformaliojo mokymosi patirties. Įgyvendindami savo idėjas praktiškai, patirdami netikėtų situacijų ir ieškodami išeičių, išbandydami novatoriškas ir kūrybiškas priemones jaunuoliai ugdė naujus įgūdžius, įgijo naujų gebėjimų, realizavo kūrybiškumą, prisiėmė atsakomybę už savo veiksmus, didino pasitikėjimą savimi, savarankiškumą ir motyvaciją mokytis bei ugdė dalykines kompetencijas.

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė, tel. 8 698 25 738, el. p. inga.varniene@svencionys.lt

Comments are closed.

Close Search Window