Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracija kartu su Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru baigia įgyvendinti projektą „Vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos stiprinimas bei paslaugų prieinamumo gerinimas Švenčionių rajono ugdymo įstaigose“ (Nr. LT03-2-SAM-K01-014) (toliau – Projektas). Projektas finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Vykdomomis veiklomis pasiektas pagrindinis projekto tikslas – padidintas ir pagerintas sveikatos kabinetų paslaugų prieinamumas ir kokybė. Tokiu būdu prisidedama prie vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo.

Bendra projekto vertė – 146 110,55 Eur, iš kurių paramos lėšos – 120 628,87 Eur, savivaldybės lėšos – 25 481,68 Eur. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 27 mėn.

Projektas įgyvendintas: Švenčionių lopšelio-darželio „Gandriukas“, Švenčionėlių lopšelio-darželio „Vyturėlis“, Pabradės „Ryto“ gimnazijos, Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos (Adutiškio g. 18, Švenčionys), Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos, Švenčionių profesinio rengimo centro (Liepų al. 2 , Cirkliškis) sveikatos kabinetuose. Švenčionių rajono ugdymo įstaigų iš viso 10 sveikatos kabinetų aprūpinti metodinėmis priemonėmis (knygomis, stalo, aktyvumo žaidimais, dėlionėmis, metodinėmis ir kūrybinėmis priemonėmis), įsigyti interaktyvieji ekranai ir grindys, įsigyta atsipalaidavimą ir kūrybiškumą skatinanti įranga (sensorinė burbulų siena, funkcionalūs šviesos stalai, šviesos rėmeliai). Taip pat sveikatos kabinetai aprūpinti baldais ir kompiuterine įranga (monitorius su kompiuterių įranga, klaviatūra ir pele, internetinė kamera) bei technika (CO2 matuoklis, išorinė baterija, svarstyklės su ūgio matuokle, USB laikmena, muzikinis centras).

Švenčionių rajono savivaldybė didelį dėmesį skiria visuomenės sveikatinimo veiklų stiprinimui ir kryptingam plėtojimui, nuolat ieško būdų ir siekia investuoti į kokybiškų paslaugų suteikimą ir jų prieinamumą rajono žmonėms.

Projekto metu suremontuoti 3 ugdymo įstaigų kabinetai: Švenčionių lopšelio-darželio „Gandriukas“, Švenčionėlių lopšelio-darželio „Vyturėlis“, Pabradės „Ryto“ gimnazijos. Sveikatos kabinetuose buvo atlikti šie remonto darbai: praustuvų keitimas, durų montavimas, vidaus apdaila, LED šviestuvų montavimas, elektros instaliacijos keitimas ir kiti darbai.

Sveikatos specialistams, dirbantiems sveikatos kabinetuose, sudarytos galimybės kokybiškai vykdyti sveikatinimo veiklas, įtraukti vaikus ir jaunimą į lavinamuosius užsiėmimus, skatinančius bendravimą ir bendradarbiavimą. Vaikai ir jaunimas turi galimybę dalyvauti įvairiuose sveikatinimo užsiėmimuose, naudotis emocinio intelektinio ugdymo, saviraiškos ir pasitikėjimo savimi skatinimo, socialinių įgūdžių gerinimo žaidimais, dėlionėmis, knygomis ir kt. priemonėmis.

Naudojant šias priemones skirtingo amžiaus vaikų ir jaunimo grupių ugdymo procesas yra praturtintas funkcionalia, dinamiška ugdymosi aplinka, skatinančia mąstymą, kūrybiškumą. Visos įsigyjamos priemonės visapusiškai gerinaVisuomenės sveikatos biuro vykdomus užsiėmimus, skatina saviraiškos bei kūrybinės veiklos galimybes, padeda atsiskleisti vaiko individualumui, unikalumui bei gerina socialinius įgūdžius.

Projekto įgyvendinimo metu pasiekti stebėsenos rodikliai:

  • 3125 mokiniai gavo pagerintas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas;
  • 100 proc. apmokyti visuomenės sveikatos specialistai;
  • 10 vnt. patobulintos ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų paslaugos;
  • 6 asmenims, visuomenės sveikatos specialistams, pagerintos darbo sąlygos.

Pagrindinė tikslinė projekto grupė – specialistai, dirbantys sveikatos kabinetuose bei tiesiogiai besinaudojantys planuojamais atnaujinti sveikatos kabinetais bei įgytomis metodinėmis priemonėmis. Projekto naudą gaunanti tikslinė grupė – vaikai ir jaunimas iki 18 metų, pedagogai, psichologai, socialiniai darbuotojai, specialieji pedagogai, vaikų ir jaunimo tėvai, Švenčionių rajono gyventojai.

Įgyvendinus projektą, pagerinta sveikatos kabinetų būklė, sveikatos priežiūros specialistai turi galimybę išbandyti naujas technologijas bei inovatyvius darbo metodus, sudarytos tinkamos sąlygos jų kasdieniam darbui. Projekto įgyvendinimas naudingas visoms tikslinėms grupėms, pagerės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Comments are closed.

Close Search Window