Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybė skelbia konkursą UAB „Švenčionių švara“ direktoriaus pareigoms eiti

Įmonės pavadinimas: UAB „Švenčionių švara“

Pareigų pavadinimas: Direktorius

Darbo vieta: Lauko g. 6, LT-18127 Švenčionys

Mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalas: 9,3–12,7

Pretendentų kvalifikacijos reikalavimai
Pretendentas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį.
 3. Turėti strateginio ir finansinių išteklių planavimo, pokyčių valdymo, dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, mokėti sėkmingai organizuoti ir planuoti įmonės darbą, būti orientuotas į tikslus, sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti optimalius sprendimus, gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių įmonės funkcijų vykdymą, analizę ir ekspertizę.
 4. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su vykdoma įmonės veikla.
 5. Mokėti organizuoti ir planuoti bendrovės darbą.
 6. Mokėti dirbti informacinėmis technologijomis.
 7. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Direktoriaus funkcijos nustatytos pareiginiuose nuostatuose.

Dokumentų pateikimas
Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, adresuotą merui.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
 4. Darbo patirtį patvirtinantį dokumentą (darbo sutarties, įsakymo dėl paskyrimo į pareigas kopiją, SODROS išrašą ar kt.).
 5. Gyvenimo aprašymą (CV).
 6. Užpildytą pretendento anketą.
 7. Savo, kaip bendrovės vadovo, veiklos programą (raštu).

Pretendentų dokumentai priimami Švenčionių rajono savivaldybės Bendrajame skyriuje, 206–207 kabinetuose, 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, įskaitant paskelbimo dieną. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti jų patvirtintas kopijas registruotu laišku.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (veiklos programos pristatymas, pokalbis)

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja Jadvyga Samuilevičienė, el. p. personalas@svencionys.lt, tel. (8 387) 66 375.

Comments are closed.

Close Search Window