Naujienos|

2023 m. rugsėjo 21 d. Pabradėje įvyko ypatingas posėdis – įmonės UAB „Intersurgical“ salėje posėdžiavo Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegija. Į Pabradę rinkosi Vilniaus regiono savivaldybių vadovai, Vilniaus regiono plėtros tarybos nariai, savivaldybių administracijų vadovai.
Susirinkusius svečius pasitiko bei Švenčionių kraštą pristatė Švenčionių r. savivaldybės meras bei Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkas Rimantas Klipčius, jam talkino Švenčionių r. savivaldybės tarybos į Regiono plėtros tarybos kolegiją deleguota narė Simona Kazlienė, mero pavaduotoja Violeta Čepukova, mero pavaduotojas Erikas Demidovas, savivaldybės administracijos direktorė Jovita Rudėnienė.
UAB „Intersurgical“ generalinis direktorius Sigitas Žvirblis tardamas sveikinimo žodį supažindino susirinkusius su įmonės veikla, gaminama produkcija, eksporto rinkomis iš Pabradės iškeliaujančiai produkcijai realizuoti. Ypatingo dėmesio sulaukė įmonės įsikūrimo Švenčionių rajone Pabradėje klausimas. Posėdžio dalyviai turėjo unikalią galimybę realiu laiku informacinių technologijų dėka pamatyti įmonėje vykstančius gamybinius procesus.
Posėdyje pakeistas 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros planas, skirtas tolygiai ir tvariai plėtrai planuoti regione.
Pritarta Vilniaus regiono plėtros plano 2014–2020 m. pakeitimui, kurio tikslas – užtikrinti Vilniaus regiono plėtros plano 2014–2020 įgyvendinimą.
Aptarti Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Vilniaus regiono žemėlapio pakeitimo klausimai. Strateginis Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų žemėlapio tikslas – parengti žmonių su negalia globos deinstitucionalizacijos strategiją, kurios pagrindu regionuose bus įgyvendinamas tolygus, tvarus ir žmogaus teisėmis grįstas perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.
Priimti sprendimai dėl Šalčininkų miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos atitikties 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros planui, dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašų pakeitimo ir kiti aktualūs regionui klausimai.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Comments are closed.

Close Search Window